Abidin DİNO ve EMOT'u Birleştiren Eller

“Abidin denildiğinde ilk akla gelen onun el resimleridir. Tüm yaşamı boyunca, yüzlerce, binlerce el deseni çizmiştir. Gençliğinden itibaren, her gittiği yerde, her koşulda, elinin altında hangi malzeme varsa onu kullanarak bin bir çeşide sokarak eller yaratmıştır. Parmaklar, elleri öylesine yoğurmuş, sonra da öylesine doğurmuştur ki sonunda, El sözcüğüyle Abidin imzası özdeşleşmiştir… Tüm yaşamı boyunca, çanak, çömlek ve şişelerden oluşan nature-morte’lar resmeden Morandi’den farklı olarak, Abidin, bir insan organını fetişleştirmiştir… Abidin, tüm yaşamı boyunca, insanı insan yapan, üreten, yaratan, öldüren, okşayan, dokunan elleri çizip boyadı. Çünkü resim yoluyla dile getirmek istediği her şey ellerde vardı…”

Ferit Edgü böyle yazıyor Abidin Dino’yu ve “Eller”ini… Hepimiz tanıyoruz onu ve evet, daha çok “Eller”iyle… 1913-1993 yılları arasında yaşamış ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni; kısacası çok yönlü bir kültür adamı Abidin Dino, Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Cezayir, ABD gibi ülkelerde sergiler açmış; Fransa Plastik Sanatlar Birliği Onur Başkanlığı, New York Dünya Sanat Sergisi Danışmanlığı gibi görevler üstlenmiştir. Nazım Hikmet’in “Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?” diye sorduğu “büyülü entelektüel”, EMOT Hastanesi’ne tasarladığı logo ile umudun resmini yapmıştır bize göre…

“Eller”i yaşatmak bizi birleştirdi

EMOT Hastanesi, 1991 yılında Prof. Dr. Arslan Bora ve Prof Dr. Sait Ada önderliğinde, Uzm. Fzt. Firdevs Tetik Kul, Op. Dr. Fuat Özerkan, Dr. Osman Seçkin, Prof. Dr. Veli Lök, Dr. Recep Kant, Op. Dr. Aziz Peker, Ecz. Özcan Oyan ve Y.Hem. Bengü Kant eşliğinde Türkiye’de ilk özel dal hastanesi olarak faaliyete geçme hazırlığındayken, değerli gazeteci-yazar Müşerref Hekimoğlu’nun aracılığıyla Abidin Dino ile irtibata geçilmiş, hastanemizin amacı kendisini çok etkilemiştir.

“Parmağa, ele, kola, bacağa dikiş tutturma, kopuk bir dünyaya bütünlük vermenin örneği gibi bir şey.” cümlesiyle gerçekleştirmekte olduğumuz hayalimize destek olmayı kabul ederek Parmakların Birlikteliği adlı logomuzu tasarlamıştır.

Etik ilkeler çerçevesinde, bilimsel çalışmalar yürütmek, sürekli meslek içi eğitim ve genç meslektaşlarımıza üst düzeyde eğitim vermek hastanemizin varoluş nedeni ve kuruluş ülküsüdür. Bilim ve sanatı bir arada yaşamak, Abidin Dino’ya olan sevgimizi ve saygımızı yansıtabilmek adına hastanemizin girişinde seramikten Parmakların Birlikteliği heykeli, toplantı salonunda da daimi olarak “Eller” sergisi vardır. Ayrıca her yıl takvimlerimizde Abidin Dino’nun anısını, “Eller”ini yaşatıyoruz.

1993’te kaybettiğimiz Abidin Dino’yu, 2010’da vefat eden Türkiye’nin öncü kadın gazeteci-yazarımız Müşerref Hekimoğlu’nu rahmetle anıyoruz.

Dünya “bütünlük vermeye” değer…