Basında Biz

Ne Yapıyoruz?

Departman
Hastane

Replantasyon (Kopan Uzvun Yerine Dikilmesi)

Replantasyon, bir kişinin vücudundan tamamen kopan parçasının, yeniden işlev gösterecek şekilde yerine dikilmesi anlamına gelir. Bu işlemle yapılan el cerrahisinin amacı, kişinin yaralı bölgeyi mümkün olduğunca kullanmasını sağlamaktır.
EMOT Hastanesi yıldır, el cerrahisi alanında bilimsel araştırmalara katkı sağlamakta ve yeni uzmanlara destek sağlamaktadır.

Keşfet
EMOT

Amniyotik Bant Sendromu

Amniyotik bant sendromu, amniyotik kesenin (rahim içindeki fetüsü içeren astar) zarar görmesi sonucu ortaya çıkan lifli bantların gelişmekte olan fetüsün etrafına dolandığında ortaya çıkar. Bu bantlar, kan akışını kısıtlar ve böylece belirli vücut bölümlerinin büyümesini etkiler. Sonuç olarak, uzuvların doğuştan şekil bozukluklarına neden olmaktadır. Bazı durumlarda, bantlar uzuvlara sıkıca dolanabilir ve uzuv kaybı da yaşanabilir.

Keşfet
EMOT

Başparmak Hipoplazisi

Başparmak hipoplazisi doğumsal olarak başparmağın yokluğunu veya az gelişmiş olmasını ifade eder. Başparmakta sadece zayıflık, kas ve tendon eksikliklerinden başlayarak, aplazi de denilen başparmağın olmamasına kadar uzanan birçok farklı tipi bulunmaktadır. Başparmak hipoplazisi tedavisi her çocuğun kendisine özeldir. Dolayısıyla el cerrahınız size özel tedaviyi planlayacaktır. Bu süreçte öncelikle anomalinin evresi ve hangi yapılarda eksiklik olduğu saptanır.

Keşfet
EMOT

Makrodaktili

Makrodaktili, kemik ve yumuşak dokunun aşırı büyümesi nedeniyle el parmaklarının anormal derecede büyük olduğu nadir bir durumdur. Doğumsal bir el anomalisidir. Tedavide amaç, eli veya ayağı mümkün olan en işlevsel haline getirmek ve en iyi görünümüne sahip olmasını sağlamaktır.

Keşfet
EMOT

Artrogripozis

Artrogripozis, eklemin eğrilmesi ya da bükülmesidir. Eklemler sabit, kavisli veya yerinde donuk haldeki düz eklemlerdir. Tedavide multidisipliner bir yaklaşım daha etkili olmaktadır.

Keşfet
EMOT

Kamptodaktili

Eldeki parmağın tamamen düzeltilemediği, bükülmüş halde olan parmak deformitesine kamptodaktili denir. Konjenital yani doğumsal bir anomalidir. Sıklıkla beşinci parmakta görülür.
Hafif kamptodaktili nadiren ağrıya veya fonksiyon sorunlarına neden olur. Çoğu doktor bu nedenle ameliyat önermez. Parmağın anomali durumu hafifse, doktorunuz büyük olasılıkla bir atel desteği ile fizik tedavi programı önerecektir. Fakat parmaktaki eğrilik daha ciddiyse ve özellikle de kötüye gidiyorsa cerrahi müdahale söz konusudur.

Keşfet
EMOT

Yarık El

Yarık el, elin ortasında bir parmak veya parmakların eksik olduğu, V şeklinde açıklığın bulunduğu nadir bir durumdur. Tüm doğumsal el anomalilerinin yüzde 5’inden daha azını oluşturur. Tedavisinde için birçok farklı cerrahi seçenek vardır. Ebeveynler ve doktorlar çocuğun ihtiyacına yönelik doğru seçenek için değerlendirmeler yaparlar. Zamanlama oldukça önemlidir.

Keşfet
EMOT

Polidaktili (Fazla veya Çoklu Parmak)

Polidaktili, elde fazladan parmak olmasıdır. Bir veya birden fazla olabilir. Bu fazla parmaklar sadece işlevi olmayan bir çıkıntı olabileceği gibi, tam gelişmiş bir parmak şeklinde de olabilir. Fazla parmak genellikle başparmak ya da serçe parmak tarafında olur fakat nadiren aradaki parmaklardan birinde de polidaktili görülebilir. Cerrahi planlamada, özellikle fazla olan parmağın normal parmak ile paylaştığı ortak yapıların iyi değerlendirilmesi önemlidir.

Keşfet
EMOT

Sindaktili (Yapışık Parmaklar)

Sindaktili, bir diğer adıyla yapışık parmaklar en sık görülen doğumsal el anomalisidir. Gelişim sırasında parmakların uygun şekilde ayrılamamasına bağlı olarak iki veya daha fazla parmağın birleşik olması durumunu tarif eder. Tedavisi cerrahi olarak parmakların ayrılmasıdır. Cerrahide zamanlama, hangi parmakların ayrılacağı, kaç seansta ayırma yapılacağı gibi detaylar tedavinin planlanmasında oldukça önemlidir.

Keşfet
EMOT

Ganglion Kisti

Ganglion kisti daha çok el ve el bileğinde oluşan ve büyüme gösteren şişliktir. Bu kist, çoğunlukla el bileğinin üst tarafındadır. Daha az sıklıkla el bileğinin avuç içi tarafında, parmakların uç eklemlerinin üzerinde ve parmakların avuç içinde yer alır. Başladığı dönemlerde veya elin sürekli zorlandığı aktivitelerde ağrı hissedilir. Büyüklüğü zamanla değişebilir ve bazen kendiliğinden kaybolabilirler.

Keşfet
EMOT

Tetik Parmak

Tetik parmak, parmağın bükülü pozisyonda sıkışması ve takılması durumudur. Parmak, bir tetiğin çekilip bırakılması gibi bir çırpıda bükülür veya düzleşir. Stenozan tenosinovit olarak da bilinen rahatsızlık, tetik parmak veya tetik başparmak formunda görülür. Çocuklarda doğuştan başparmak tutulumu görüldüğü olur. Erken bebeklik döneminde bazen kendiliğinden düzelme söz konusudur.

Keşfet
EMOT

Kienböck Hastalığı

Kienböck hastalığı, el bileğinde ağrı, sertlik ve güçsüzlüğe neden olan bir hastalıktır. Günlük aktiviteleri zorlaştırabilir ve zaman geçtikçe ağırlaşabilir. Cerrahi ve cerrahi dışı tedavilerle ağrıyı azaltmak ve bileğin hareketlerini iyileştirmek mümkündür.

Keşfet
EMOT

Dadı Dirseği

Dadı dirseği, küçük çocuklar çocuklar arasında yaygın bir yaralanmadır. Genellikle dirsek tam ekstansiyondayken (açık pozisyonda) kolun çekilmesi ile ortaya çıkar. Çocuk, hareket ettirmek acı verici olduğu için yaralı kolu kullanmak istemeyecektir. Kolu düz veya dirsekte hafif bir bükülme ile tutacaktır. En kısa sürede doktora başvurmak önemlidir. Çoğu zaman uzun vadeli sorunlara yol açmaz.

Keşfet
EMOT

Dupuytren Kontraktürü

Dupuytren kontraktürü ya da Dupuytren hastalığı, sıklıkla el avuç içinde, cildin altındaki ‘fasia’ adı verilen katmanın kalınlaşması ile oluşan hastalıktır. Bu kalınlaşmış alan sert bir yumru veya kalın bir bant haline gelebilir. Zamanla, bir veya daha fazla parmağın kıvrılmasına (büzülmesine) veya yana ya da avuç içine doğru çekilmesine neden olduğu olur. Dupuytren kontraktürü tedavisinde düzenli kontrol ve takip oldukça önemlidir.

Keşfet
EMOT

De Quervain Tenosinoviti

De Quervain Tenosinoviti, bilekte başparmak tarafındaki tendonlarda oluşan ağrılı bir rahatsızlık durumudur. El bileğinin çevrilmesi ile ya da bir nesneyi kavrama hareketinde ağrı hissedilir. Ağrı kontrolü, enjeksiyon ve cerrahi tedavi seçenekleri için doğru tanı ve takip süreci önemlidir.

Keşfet
EMOT

Elde Sık Görülen Hastalıklar

Ellerin kompleks anatomik yapısı gereği, yaralanmalar ve hastalıklarda doğru tanı alması ve uygun tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Yaralanmaların dışında sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan olan, De Quervain tenosinoviti, Dupuytren kontraktürü, dadı dirseği, Kienböck hastalığı, tetik parmak ve ganglion kistlerinin tanı ve tedavi sürecinde EMOT Hastanesi’nin deneyimli kadrosu yanınızda.

Keşfet
EMOT Plus

Parmak Eklemlerinde Kireçlenme ve Heberden Nodülleri

El parmaklarımızın hareketi, eklemlerle, çevre kas ve bağ dokusunun uyum içerisinde çalışması ile oluşur. Eklemlerin her iki yüzünde kıkırdak yüzeyler ve ayrıca eklem içinde hareketi kolaylaştıran sinovyal sıvı vardır. Kıkırdak yüzeylerin aşınması sonucu kireçlenme (osteoartrit) oluşur. Kireçlenme oluşan eklemlerin çevresinde kemik çıkıntılar meydana gelir. Bunun yanı sıra, zaman zaman şişlik, ağrı ve kızarıklık oluşur. Parmak eklemlerinde kireçlenmenin ilerleyen aşamasında, hareket kısıtlılığı ve fonksiyonel kayıp meydana gelir. Heberden nodülleri ise, parmağın ucuna en yakın eklemde görülen küçük kemik büyümeleridir. Bouchard nodülleri ile birlikte, elde eklem kireçlenmesinin en yaygın belirtilerindendir. Ellerde ağrıya ve sınırlı harekete neden olurlar.

Keşfet
EMOT
Parmak Eklemlerinde Kireçlenme ve Heberden Nodülleri

SLAC (Bağ Yaralanmasına Bağlı İlerleyici Çökme)

El bileği travmaları sonrası bu bağ hasar gördüğünde, skafoid ve lunatum kemiği arasında normalde olması gerekenden fazla açıklık oluşur. Tedavide skafolunat bağı mutlaka onarmalı ve açıklık normal sınırlara getirilmelidir. Tedavi edilmeyen hastalarda zaman içerisinde geçmeyen el bileği ağrısı, karpal kemikler arasında ve el bileği ekleminde yaygın kireçlenme yaşanır. Bu durum SLAC (Scapholunate Advanced Collaps) yani, bağ yaralanmasına bağlı ilerleyici çökme olarak tanımlanmaktadır.

Keşfet
EMOT

Skafoid Kaynamamaya Bağlı İlerleyici Çökme (SNAC)

SNAC (scaphoid nonunion advanced collaps), skafoid kırığının tedavi edilmediği durumda skafoid kaynamama sonucu, el bileğinde kireçlenmeye giden, ağrılı ve hareket kısıtlayıcı bir süreçtir. SNAC tedavisi, hastalığın evresine göre değişmektedir. Erken evrelerde ön sıra karpal kemikler yerine getirilip uygun pozisyonda sabitlenir. İleri evrelerde hastanın yaşına ve fiziksel aktivite düzeyine bağlı olarak karpal kemikler arası eklemlerin dondurulması, ön sıra karpal kemiklerin çıkarılması ve el bileği ekleminin dondurulması tedavi seçenekleridir.

Keşfet
EMOT

Ekstansör Tendon Yaralanmaları

El ve parmakların üst yüzeyinde bulunan ekstansör tendonlar, parmakların hareketinde, özellikle de düz durmasını sağlamada etkilidir. Ön koldaki kaslara bağlı olan bu tendonlar, parmaklara doğru devam ettikçe düzleşir ve incelir. Parmaklarda ise eldeki kaslardan daha küçük tendonlarla birleşir. Hassas parmak hareketleri ve koordinasyonu bu küçük kas tendonları ile sağlanmaktadır. Ekstansör tendon yaralanmaları, tendonlar derinin hemen altında, doğrudan kemik üzerinde olduğundan küçük bir kesikle bile kolayca oluşmaktadır. Bunun dışında parmak sıkışması, parmak ucuna alınan darbe de ekstansör tendon yaralanmalarına neden olur.

Keşfet
EMOT

Fleksör Tendon Yaralanmaları

Dirseğimizin iç tarafından başlayan kaslar el bileğine yakın orta bölgede tendonlara dönüşerek parmak kemiklerine yapışırlar. Avuç içimizde yer alan bu tendonlara parmaklara yaptırdıkları hareket nedeniyle kıvırıcı ya da fleksor tendonlar adı verilmektedir. Tendonlar parmaklara gelince kıvırmayı daha iyi yapabilmek için pulley denilen, makaraya benzeyen tünellerle sımsıkı çevrilmiştir. Bu tüneller, tendonun kemikten uzaklaşmasını engeller ve eklemlerin bükülmesine yardımcı olurlar. Fleksör tendon yaralanmaları, önkol, el bileği, avuç içi ve parmaklarda oluşan derin kesiklerde meydana gelir. Yaralanma dışarıdan basit görünse de içeriden çok daha karmaşıktır. Özellikle elde, avuç içinde ve parmaklarda tendon yaralanmalarına sinir ve damar yaralanmaları eşlik eder.

Keşfet
EMOT

Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Yaralanmaları

Yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmalarında, yara küçük ve masum gözükse de, bütün parmağa hatta ele yayılan ciddi yumuşak doku yaralanması görülebilir. Oldukça nadir görülmekle birlikte, her 600 el travmasından birini bu yaralanmalar oluşturur. Genellikle genç erkek işçilerin boya, gres yağı veya solventi yanlışlıkla dominant olmayan elin işaret parmağına enjekte etmesi ile gerçekleşir. 3000 ile 10000 PSI basınçla, saatte 600 km hızla enjekte edilen madde, alttaki dokuları ayırarak parmak köküne kadar ilerler.

Keşfet
EMOT

Tırnak enfeksiyonu: Paronişi (Dolama)

Paronişi ya da diğer bir adıyla dolama, travma, tahriş veya enfeksiyondan kaynaklanabilen bir tırnak iltihabıdır. Tırnakları veya ayak tırnaklarını etkiler. Bakterilerin kütikül ve tırnak kıvrımının yakınındaki deriye kesikler yoluyla girerek enfeksiyona neden olması sonucu paronişi ortaya çıkar.

Keşfet
EMOT

Parmak ucu (pulpa) enfeksiyonu: Felon

Bir parmak ucu enfeksiyonu olan felon, parmak ucunun etli kısmında ağrılı bir enfeksiyondur. Bu alana distal dijital pulpa denir. Parmak uçları, kapalı lifli zar bölümleri içerdiğinden felon parmak enfeksiyonu kapıldığında, bu zarların içine sıkışır. Parmak pulpasında, irin dolu bir apse oluşturabilir. Ayrıca, aynı bölgedeki yastığı ve onu çevreleyen yumuşak dokuları ele geçirebilir.

Keşfet
EMOT

Başparmak Kök Ekleminde Kireçlenme

Elde osteoartrit gelişen eklem sıklıkla başparmak kök eklemidir. Karpometakarpal (CMC) eklemi olarak da bilinen başparmak kök eklemi, özel şekliyle başparmağın avuç içinde yukarı ve aşağı doğru hareket açıklığını sağlar. Aynı zamanda parmakların kıstırma hareketi yapmasına da izin veren eklemdir. İlerleyen yaşlarda yıpranmaya bağlı başparmak kök eklemindeki osteoartrit, ağrı ve el fonksiyonlarında bozulmaya neden olur. Erken tanıda, […]

Keşfet
EMOT
Başparmak Kök Ekleminde Kireçlenme

Kübital Tünel Sendromu

Kübital tünel sendromu, dirseğin iç tarafında bir oluk içinde uzanan ulnar sinirin sıkışmasıdır. Ulnar sinir, elimizin yaptığı ince hareketlerin bir kısmından sorumludur. Aynı zamanda yüzük ve küçük parmağımızın hissetmesini sağlayan sinirdir. Sinir bu bölgede çok yüzeysel olduğu için, dirseğimizi bir yere çarptığımızda elektrik çarpılması hissi uyandırır. EMOT uzmanları, şikayetlerin artmasına neden olan pozisyonlardan uzak durması için […]

Keşfet
EMOT

Skafoid Kırıkları

Skafoid kemiği kırılan kişiler çoğunlukla bileklerini burktuğunu varsayar ve tanı konulması bu nedenle gecikebilir. Travma sonrası fiziki muayene ile röntgen, MR veya bilgisayarlı tomografi ile doğru tanı netleştirilmeli, tedavi edilmelidir.

Keşfet
EMOT

Yanık Cerrahisi

Deneyimli cerrahi ekibi ve son teknoloji cerrahi süitler ile iyileşme alanları sağlayan EMOT Plus Hastanesi’nde güvende hissedebilirsiniz. Rekonstrüktif yanık cerrahisinin amacı, yanmış olan bölgenin hem işlevini hem de kozmetik görünümünü iyileştirmektir. Bu, hem ameliyatsız hem de ameliyatlı tedavi ile skar dokusunun değiştirilmesini içerir.

Keşfet
EMOT Plus
Yanık Cerrahisi

Yüz Kemik Kırıkları

Yüz kemiklerinden burun, alın, elmacık, göz yuvası, alt çene ve orta yüz kemiklerinin bir ya da birkaçının kırılması sonucu oluşan yaralanmalar rekonstrüktif cerrahi ile tedavi edilmektedir. Kırıkların tedavi türü, yaralanmanın yeri ve boyutuna bağlı olarak değişmektedir. Tedavinin amacı, yaralanan bölgelerin normal görünümünü ve işlevini eski haline getirmektir.

Keşfet
EMOT Plus
Yüz Kemik Kırıkları

Yağ grefti (Yağ transferi)

Yağ grefti (yağ transferi) vücudun kendi yağ dokusunun kullanılarak başka bir bölgeye aktarılmasıdır. Yağ greftleri kendi vücudunuzdan alınan yağ hücreleri olduğu için en doğal dolgu seçimidir. Genellikle liposuction, yüz germe, blefaroplasti (göz kapağı kaldırma) ve diğer yüz ve vücut plastik cerrahi gibi diğer prosedürlerle birlikte yapılır.

Keşfet
EMOT Plus
Yağ grefti (Yağ transferi)

Yağ Enjeksiyonu

Yağ transferi veya otolog yağ greftleri, göz altı halkaları, nazolabial kıvrım, temporal veya üst göz kapağı çukurluğu gibi kıvrım ve kırışıklıkları yumuşak bir şekilde doldurarak yüzde canlı bir görünüm sağlamak için kullanılabilir.

Keşfet
EMOT Plus
Yağ Enjeksiyonu

Rekonstrüktif Mikrocerrahi

Rekonstrüktif mikrocerrahi, çapı birkaç milimetreden küçük olan kan damarları ve sinirler gibi karmaşık yapıları onarmak için özel ameliyat mikroskopları ve hassas enstrümantasyonun kullanıldığı bir cerrahi disiplindir.

Keşfet
EMOT Plus
Rekonstrüktif Mikrocerrahi

Jinekomasti

Erkeklerde meme dokusu büyümeye başlarsa jinekomasti şüphesi göz önünde bulundurulmalıdır. Memedeki fazla doku, hastanın durumuna bağlı olarak açık cerrahi veya liposuction kullanılarak alınmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
Jinekomasti

Kulak Estetiği

İşitme işlevi ile önemli bir organ olan kulak, aynı zamanda baş bölgesindeki estetik bütünlüğü sağlaması nedeniyle de önemsenmektedir. Bu nedenle günümüzde kulaklarında doğumsal ya da edinilmiş şekil bozukluklarının tedavisi kulak estetiği ameliyatı ile gerçekleştirilmektedir.

Keşfet
EMOT Plus
Kulak Estetiği

Meme Küçültme

Meme küçültme cerrahisi ile memeler istenilen ölçüye getirilmekte, hastanın yaşadığı günlük yakınmaların ve estetik kaygılarının ortadan kalkması sağlanmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
Meme Küçültme

Meme Dikleştirme

Meme dikleştirme ameliyatı kadınların estetik ve konfora dayalı şikayetlerini gidermek amacıyla yapılmaktadır. Ameliyatın başarısını doktor seçimi, ameliyat planlaması ve ameliyat sonrası iyileşme süreçleri önemli derecede etkilemektedir.

Keşfet
EMOT Plus
Meme Dikleştirme

Meme Büyütme

Tüm dünyada en sık başvurulan estetik ameliyatlardan biri olan meme büyütme ameliyatı tecrübeli cerrahlar tarafından uygulandığında istenilen sonuca ulaşmak olanaklı olmaktadır. Tecrübeli cerrahları ile EMOT Plus Hastanesi, son teknoloji ile hazırlanmış donanım ve konforlu iyileşme alanları sunuyor.

Keşfet
EMOT Plus
Meme Büyütme

Kol Germe (Brakioplasti)

Kol germe, üst kolların alt tarafının görünümünü iyileştirmek için yapılan kozmetik cerrahi bir işlemdir. Brakioplasti olarak da bilinen kol germe sırasında koltuk altı ve dirsek arasındaki fazla deri ve yağ alınır. Kalan cilt, daha tonlu bir görünüm oluşturmak için yeniden konumlandırılan konturların üzerine geri yerleştirilir.

Keşfet
EMOT Plus
Kol Germe (Brakioplasti)

Karın Estetiği (Abdominplasti)

Karın estetiği, karın derisindeki sarkmaların giderilmesi ve karın duvarındaki kasların güçlendirilmesi amacı ile yapılan bir uygulamadır. Genel anestezi altında uygulanan karın germe ameliyatının, tecrübeli cerrahi ekipler tarafından gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

Keşfet
EMOT Plus
Karın Estetiği (Abdominplasti)

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatları

İnce ve hassas yapıdaki göz çevresi, geçen zamanın da etkisiyle belirgin şekilde değişim yaşar. Gevşeme, sarkma ya da torbalanma, görme alanını ve açısını etkileyebilmekte hatta engelleyebilmektedir. Üst ya da alt göz kapaklarında ortaya çıkan problemleri düzeltmek ve estetik bir görünüm sağlamak amacıyla cerrahi işlemler uygulanmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
Göz Kapağı Estetiği Ameliyatları

Dolgu Enjeksiyonları

Doğru tanı ile bir uzman tarafından yapılan dolgu enjeksiyonlarıyla, dudakların dolgun hale getirilmesi, ince kırışıklıklar ve gülüş çizgilerinin azaltılması, yüzdeki genel asimetriyi düzenlemek mümkün olmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus

El ve Koldaki Doğumsal Anomali Ameliyatları

Doğumsal anomalilerin el ve koldaki etkilerini hafifletmek, fonksiyon ve estetik kazandırmak amacıyla yapılan ameliyatlardır.

Keşfet
EMOT Plus

Dudak ve Damak Yarıkları

Yarık dudak ve damak yüzün en sık görülen doğum kusurlarıdır. Embriyogenezin ilk haftalarında embriyonik tomurcukların birleşme eksikliğinden kaynaklanırlar. Yarık dudak ve/veya damak nedenleri çok faktörlüdür.

Keşfet
EMOT Plus

Doku Nakli

Doku nakli, vücudun herhangi bir yerinden alınan dokunun ihtiyaç duyulan başka bir yere transfer edilmesidir.

Keşfet
EMOT Plus
Doku Nakli

Lipofilling (Yağ dokusu grefti)

Lipofillingin ilgi alanı uzun zamandır hacim kazandırıcı olarak düşünülmüştür fakat trofik doğasının keşfi (2000), lipofillingi en yaygın kullanılan rejeneratif tıp tedavisi haline getirmiştir.

Keşfet
EMOT Plus
Lipofilling (Yağ dokusu grefti)

Doku Genişleticiler & Flepler

Doku genişletme, vücudun hemen hemen her bölümünü yeniden yapılandırmada kullanılmak üzere vücudun ek deri oluşturmasına izin veren bir prosedürdür.

Keşfet
EMOT Plus
Doku Genişleticiler & Flepler

Düzeltici Çene Cerrahisi (Ortognatik Cerrahi)

Ortognatik cerrahi, alt ve üst çenenin birbirine tam olarak oturmadığı, dişlerin ağız kapalı pozisyonda birbirleri uyumsuz olduğu durumlarda plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılan bir cerrahidir. Çiğneme, nefes alma, konuşma bozuklarına neden olan bu durum tedavi edildiğinde, dişler doğru kapanma pozisyonuna gelerek uygun fonksiyon kazanmakta, yüzün şekli de olumlu yönde değişmektedir.

Keşfet
EMOT Plus

Dermabrazyon

Dermabrazyon derinin yüzeysel tabakasının yani epidermisin ortadan kaldırılmasından oluşur ve yüzeysel dermise kadar gidebilir. İşlem, derinliği düzeltilecek kusurun boyutuna, tedavi edilecek alana, derinin yapısına ve hedefe bağlıdır.

Keşfet
EMOT Plus
Dermabrazyon

Burun Estetiği Tasarımı

Tıbbi teknolojinin gelişimi ve doktorların yenilikçi yaklaşımları, çeşitli burun tiplerine özgü estetik uygulamalar geliştirilmesini sağlamıştır. EMOT Plus Hastanesi’nde, burun için kişiye özel en uygun estetik tasarımı hazırlanır ve cerrahi teknikler titizlikle uygulanır.

Keşfet
EMOT Plus
Burun Estetiği Tasarımı

Burun Estetiği (Rinoplasti)

Burun, solunum sisteminin başlangıcı ve koku duyusunun alınmasında etkin olmakla birlikte, yüz bölgesinin merkezinde olması sebebi ile estetik bağlamda da önemsenmektedir. Burun estetiği (rinoplasti) uygulamaları, kişilerin hayatında önemli bir dönüm noktası olabilmektedir. Uygulama öncesi beklentilerin belirlenmesi ve detayların paylaşılması güvenli iletişim için oldukça önemlidir. EMOT Plus Hastanesi’nde planlama, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım süreçlerinde özenli ve deneyimli bir ekip çalışması yürütülür.

Keşfet
EMOT Plus
Burun Estetiği (Rinoplasti)

Boyun Estetiği

Boyun estetiği, boynun gerilmesiyle çene hattının etrafındaki fazla deriyi ve yağı alarak daha belirgin ve canlı görünen bir boyun oluşturan kozmetik bir işlemdir. EMOT Plus Hastanesi, uygulama talebinin nedenini ve istenilen sonucu sizinle birlikte araştırarak, size en uygun ameliyat türünü belirlemektedir.

Keşfet
EMOT Plus
Boyun Estetiği

Benler ve Hemanjiomlar (Damar benleri)

Benler ve hemanjiomlar (damar benleri) boyut, şekil ve renk bakımından değişen cilt lekeleri veya büyümeleridir. Yüzde veya vücutta olabilirler. Çoğu zaman plastik cerrahınız veya dermatoloğunuz tarafından teşhis edilir. Deride bulunan her hücre tipi, iyi huylu veya kötü huylu bir tümöre dönüşme eğilimindedir. Bu nedenle takip edilmesi ve uygun yöntemlerle tedavi edilmesi gerekmektedir.

Keşfet
EMOT Plus
Benler ve Hemanjiomlar (Damar benleri)

Bacak Germe – İnceltme

Sağlıklı bir yaşama geçişte, spor ve diyet sonrası bacak gibi dirençli yağ bölgelerindeki yağlar için uygulanan bir ameliyattır. Bacaktaki bölgesel yağ birikimleri, o bölgeden yağ çekme (liposuction) işlemi ile giderilmektedir.

Keşfet
EMOT Plus
Bacak Germe – İnceltme

Ayaktan Ele Parmak Transferi

Ayaktan ele parmak transferi, eldeki eksik veya fonksiyonsuz bir parmağı değiştirmek amacıyla ayak parmağının ele nakledilmesidir. Parmağın işlevinin eski haline getirildiği bu kompleks cerrahi müdahalede, ayak parmağı kan damarları, kemikleri, tendonları ve sinirleri ile birlikte transfer edilmektedir. Ameliyat sonrasında kapsamlı fizik tedavi uygulamaları ile iyileşme süreci hızlandırılmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
Ayaktan Ele Parmak Transferi

Bacak Kurtarma

İleri derecede ağır hasar gören bir bacakta, hasar görmüş kemik, kas ve damar yapıları eğer tamiri mümkün bir seviyedeyse, yani bacağın kurtarılmasına karar verilmişse, kaybedilen bütün dokuların en kısa sürede yerine kazandırılması bacak kurtarma müdahalesidir. Kemik kaybı onarımı, yumuşak doku ve damar onarımı zaman geçirmeden gerçekleştirilmelidir.

Keşfet
EMOT Plus
Bacak Kurtarma

Tetik Nokta Tedavisi

Tetik noktalarını inaktive etmek için Sprey ve Stretch tekniği, ultrasonografi, manipülatif terapi ve enjeksiyon gibi çeşitli yöntemler kullanılır.

Keşfet
EMOT Plus
Tetik Nokta Tedavisi

Sinir Sıkışması

Sinir sıkışması, sinirler sıkıştığında (veya sıkıştığında) ve kısıtlandığında gelişen tıbbi bir sendromdur.

Keşfet
EMOT Plus
Sinir Sıkışması

Kalça Kireçlenmesi

Kalsifik tendinit omuz çevresinde sık görülen bir durumdur, kalçaya bitişik tendonların kalsifik tendiniti omuz gibi yaygın değildir.

Keşfet
EMOT Plus
Kalça Kireçlenmesi

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Tedavisi

EMOT Plus Omurga Sağlığı Merkezi uzmanları, ilerleyici omurga deformitesini önlemek amacıyla en iyi ve en güvenli skolyoz tedavisi planını geliştirir. Skolyoz, omurganın önden ve arkadan bakıldığında “S” veya “C” biçiminde, yanlara doğru 10°’den fazla kıvrılmasıdır. 10-18 yaş arasındaki sağlıklı ergen çocuklarda ortaya çıkan, Adolesan idiyopatik skolyoz (AIS) en yaygın türüdür. Skolyoz tedavisinde, çocukların %10’u konservatif […]

Keşfet
EMOT Plus
Skolyoz (Omurga Eğriliği) Tedavisi

Spinal Stenoz (Dar Kanal)

EMOT Omurga Sağlığı Merkezi’nde deneyimli cerrahlar, omurilik kanalındaki boşluğu arttırmak, omurilik ve sinirler üzerindeki basıyı hafifletmek amacıyla en uygun cerrahi yöntemi belirler ve uygular. Spinal Stenoz, bir başka adıyla dar kanal, omurilik kanalının daralarak omurilik ve sinirlere bası yapması olarak tanımlanır. Belirtiler darlığın konumuna ve hangi sinirlerin etkilendiğine bağlı olarak değişir. Belirtiler hafifse, doktorunuz düzenli […]

Keşfet
EMOT Plus
Spinal Stenoz (Dar Kanal)

Omurga Enfeksiyonu

Omurga enfeksiyonu tedavisinin, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, radyologlar, nörologlar ve omurga cerrahlarından oluşan bir ekip çalışması ile yürütülmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. EMOT Plus Omurga Sağlığı Merkezi, 7/24 acil servisi, tüm tanı ve tedavi işlemleri için gerekli teknolojik donanımı ve uzman kadrosu ile hizmetinizde. Vücudun başka bir bölümünden, kan dolaşımı yoluyla omurgaya taşınan bir bakteri veya […]

Keşfet
EMOT Plus
Omurga Enfeksiyonu

Boyun Fıtığı

Omurga Sağlığı Merkezi’nde, doktorunuz ve fizyoterapistinizin desteği ile yaşam tarzınızda yapacağınız değişiklikler, fizik tedavi uygulamaları ve boyun fıtığı egzersizleri iyileşmenizde etkili olacaktır.

Keşfet
EMOT Plus
Boyun Fıtığı

Kifoz (Kamburluk)

EMOT Plus Omurga Sağlığı Merkezi uzmanları, ilerleyen eğriliği engellemek için, ortak bir kifoz (kamburluk) tedavi planı geliştirir. İnsan omurgasına yandan bakınca düz bir çizgi halinde olmadığını görürüz. Omurların her biri, birbirleri ile açı yaparak fizyolojik birtakım eğrilikler oluşturur. Bu eğrilikler sırt bölgesinde kamburluk (kifoz), bel bölgesinde çukurluk (lordoz) olarak tanımlanır. Kifozdan etkilenen bir omurgada, sırtın […]

Keşfet
EMOT Plus
Kifoz (Kamburluk)

Boyun Düzleşmesi

Psikolojik ve fizyolojik nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilen bu rahatsızlık doğumsal bir rahatsızlık değildir.

Keşfet
EMOT Plus
Boyun Düzleşmesi

Omurga Kırığı

Omurga kırığı, bir omurun kırılması ve/veya çıkmasıdır. Çoğunlukla araba kazaları, düşme veya yüksek hızlı çarpmadan kaynaklanan yaralanma veya travmadan kaynaklanır. Kırıklar tedavi edilmezse kalıcı omurilik yaralanması, sinir hasarı ve felç oluşur. EMOT Plus Omurga Sağlığı Merkezi’nde deneyimli kadromuz, cerrahi ve cerrahi olmayan yaklaşımları titizlikle uygular. Omurga kırığı tedavisinde uzmanların bir arada, potansiyel riskleri yakından değerlendirmesi, daha […]

Keşfet
EMOT Plus
Omurga Kırığı

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Osteoporoz, kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine neden olur. Kemik erimesi olarak da bilinen hastalıkta kemikler o kadar kırılgandır ki, hafif şiddetli düşme, eğilme veya öksürme bile kırılmaya neden olabilir. Kemik erimesine bağlı kırıklar en sık kalça, bilek veya omurgada görülür. Özellikle kadınlar, menopoz döneminden sonra yüksek risk altındadır. EMOT Plus Omurga Sağlığı Merkezi’nde osteoporoz […]

Keşfet
EMOT Plus
EMOT
Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Topuk Dikeni

Çoğu Aşil tendiniti vakası, doktorunuzun gözetiminde nispeten basit, evde bakım ile tedavi edilebilir. Tekrarlayan atakları önlemek için genellikle öz bakım stratejileri gereklidir.

Keşfet
EMOT Plus
Topuk Dikeni

Karpal Tünel Sendromu

Bileğin anatomik yapısı, tekrarlayan hareketlerle yıpranma ve çeşitli hastalıklar nedeniyle meydana gelir. Karpal tünel sendromu belirtileri genellikle ağrı, uyuşma, karıncalanma veya üçünün bir kombinasyonunu içerir. Doğru tedavi yöntemi ile el bileği rahatlatılır ve hareket yeteneği geri kazandırılır.

Keşfet
EMOT
Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromunu Anlamak

Ağrılı, uyuşuk ve güçsüz bir elle yaşamını sürdürür. Bazı işlerde örneğin düğme ilikleme, küçük cisimleri alma gibi işleri yapamaz, güç kaybı nedeniyle elindeki cisimleri düşürür. Ellerimizin duyusu aynı zamanda ikinci gözlerimiz olduğu için duyunu eksik olması ile cisimleri tanıma zorluğu yaşar ve sonuç olarak yaşam kalitesini bozar.
Keşfet
EMOT
Karpal Tünel Sendromunu Anlamak

Enjeksiyonlar

Tedavi amaçlı enjeksiyon tedavisi fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması kapsamındadır.

Keşfet
EMOT Plus
Enjeksiyonlar

Kemik İliği Ödemi Sendromu

Genellikle kemik iliği lezyonu olarak adlandırılan bir kemik iliği ödemi, kemik iliğinde sıvı biriktiğinde oluşur. Kemik iliği ödemi tipik olarak kırık gibi bir yaralanmaya veya osteoartrit gibi durumlara verilen bir yanıttır.

Keşfet
EMOT Plus
Kemik İliği Ödemi Sendromu

Kırık Rehabilitasyonu

Kırığın yarattığı travma ağrıya ve ödeme neden olur, ayrıca kırık redüksiyonundan sonra kullanılan immobilizasyon kas atrofisine eklem sertliğine, dolaşım bozukluğuna ve fonksiyon kaybına neden olabilmektedir.

Keşfet
EMOT Plus
EMOT
Kırık Rehabilitasyonu

Donuk Omuz Sendromu Rehabilitasyonu

Donuk bir omuz, sıkışmış ve hareketi sınırlı olan bir omuzdur. Donuk omuza genellikle omuz eklemini çevreleyen kapsülün iltihaplanması neden olur.

Keşfet
EMOT Plus
Donuk Omuz Sendromu Rehabilitasyonu

Baker Kisti

Baker kisti, dizin arkasında bir yumru şeklinde oluşan içi sıvı dolu şişliktir. Bu şişlik genellikle gerginlik ve hareket kısıtlılığı şikayetine neden olur.

Keşfet
EMOT Plus
Baker Kisti

İnflamatuar Bel Ağrıları

İksenal omurga ve sakroiliak eklemlerde lokalize olan, kronik ve bir dizi önemli tanısal özellik ile mekanik sırt ağrısından ayrılan bir ağrı durumudur.

Keşfet
EMOT Plus
İnflamatuar Bel Ağrıları

Tenisçi ve Golfcü Dirseği Tedavisi

Ağrı ve sertliği değerlendirmek için doktor etkilenen bölgeye baskı uygulayabilir veya dirseğinizi, bileğinizi ve parmaklarınızı çeşitli şekillerde hareket ettirmenizi isteyebilir.

Keşfet
EMOT Plus
Tenisçi ve Golfcü Dirseği Tedavisi

Çocuk Diz Ağrıları

Hızlı bir büyüme çağına, bedenin hareket kapasitesinin ve hareket etme yeteneklerinin keşfi de eklendiği için çocukluk döneminde eklemlerde birçok farklı nedenle ağrı oluşması doğal bir sonuçtur.

Keşfet
EMOT Plus
Çocuk Diz Ağrıları

Fibromiyalji Nedir?

Araştırmacılar, fibromiyaljinin, beyninizin ve omuriliğinizin ağrılı ve ağrısız sinyalleri işleme şeklini etkileyerek ağrılı duyuları güçlendirdiğine inanıyor.

Keşfet
EMOT Plus
Fibromiyalji Nedir?

Brakiyal Pleksus Rehabilitasyonu

Sinir sistemini sakinleştirmek ve ağrıyı azaltmak için akupunktur gibi yöntemlerden yararlanılır. Ağrı, hareket kısıtlılığı, şişme, gerginlik ve yorgunluk gibi iyileşme sırasında semptomların nasıl yönetileceği konusunda eğitim verilir.

Keşfet
EMOT Plus
Brakiyal Pleksus Rehabilitasyonu

Omuz Kas Yırtıkları

Omuz kas yırtıklarından en sık görüleni rotator cuff yırtığıdır. Rotator Cuff, omzunuzu yerinde tutan kaslar ve tendonlardan oluşur.

Keşfet
EMOT Plus
Omuz Kas Yırtıkları

Kas Sertliğinde Botoks Enjenksiyonu

Botox enjeksiyonları, sinirlerden gelen belirli kimyasal sinyalleri, çoğunlukla kasların kasılmasına neden olan sinyalleri engeller.

Keşfet
EMOT Plus
Kas Sertliğinde Botoks Enjenksiyonu

Ayak Bileği Burkulmaları

Ayak, Ayak Bileği cerrahisi ve mikrocerrahi uzmanlığımız ile yaralanan, ezilen ve hatta kopan Ayak ve Ayak Bileği bölgesini orijinaline en yakın şekilde kullanmamızı sağlayan tedaviyi uygularız.

Keşfet
EMOT Plus
Ayak Bileği Burkulmaları

Aşil Tendiniti

Çoğu Aşil tendiniti vakası, doktorunuzun gözetiminde nispeten basit, evde bakım ile tedavi edilebilir. Tekrarlayan atakları önlemek için genellikle öz bakım stratejileri gereklidir.

Keşfet
EMOT
Aşil Tendiniti

Kalça Protez Rehabilitasyonu

Tedavi sonunda hasta ağrısı azalmış, kasları güçlenmiş ve dengesi artmış olarak, daha bağımsız bir hayata doğru yol alır.

Keşfet
EMOT Plus
Kalça Protez Rehabilitasyonu

Kuru İğne Tedavisi

Genellikle diğer geleneksel fizik tedavi müdahalelerine ek olarak kullanılır. Araştırmalar kuru iğnelemenin ağrı kontrolünü iyileştirdiğini ve kas gerginliğini azalttığını göstermiştir.

Keşfet
EMOT Plus
Kuru İğne Tedavisi

Diz Protez Rehabilitasyonu

Total diz artroplastisi (TDA) dizde oluşan ciddi eklem hasarlarına uygulanır. Bu yöntem ağrıyı azaltır, fonksiyonu ve yaşam kalitesini artırır.

Keşfet
EMOT Plus
Diz Protez Rehabilitasyonu

Bursit Tendinit

Tendinit, vücudun herhangi bir yerindeki tendonda oluşabilmesine rağmen bu durum genellikle dirsek, omuz, diz, bilek ve topuktaki tendonları etkiler.

Keşfet
EMOT Plus
Bursit Tendinit

Menisküs Yırtıkları

Menisküs yırtığı sporcularda sıklıkla görülebildiği için sporcu hastalığı olarak görülse de her yaştan kişide Menisküs yırtıkları oluşabilir.

Keşfet
EMOT Plus
Menisküs Yırtıkları

Diz Kireçlenmesi

Dizinizde osteoartrit varsa, muhtemelen dizinizin ağrılı ve zaman zaman sert olduğunu hissedeceksiniz.

Keşfet
EMOT Plus
Diz Kireçlenmesi

Eklem Kireçlenmeleri

Kalsifik periartrit (perry-arth-ritus), eklemlerinizin etrafında ağrılı şişmeye neden olabilen bir durumdur. ‘Peri’, şişliğin eklemin içinde değil, eklem çevresinde olduğu anlamına gelir. Kalsiyum kristalleri vücutta doğal olarak bulunur ve kemiklerimizi ve dişlerimizi güçlendirmeye yardımcı olur. Eklem kireçlenmesi, eklem çevresinde ağrıya ve şişmeye neden olur ve eklem dokunulduğunda hassas olabilir. Bu semptomlar genellikle oldukça hızlı ortaya çıkar […]

Keşfet
EMOT Plus
Eklem Kireçlenmeleri

Düz Taban Rehabilitasyonu

Fizyoterapist, kasları uzatmak ve güçlendirmek için hedeflenen germeler ve özel egzersizler gibi basit yaşam tarzı değişikliklerini tedavi edebilir ve önerebilir.

Keşfet
EMOT Plus
Düz Taban Rehabilitasyonu

Omurilik Yaralanmaları Rehabilitasyonu

Omurilik yaralanması, beyinden vücudun geri kalanına sinyal gönderen ve alan sıkı hücre ve sinir demetine verilen hasarın genel adıdır.

Keşfet
EMOT Plus
Omurilik Yaralanmaları Rehabilitasyonu

Halluks Valgus

Ayakta başparmağın hemen yanında, dışarı doğru bir çıkıntının ya da şişliğin görülmesi ile oluşur.

Keşfet
EMOT Plus
Halluks Valgus

El Kırıkları

El, parmakların ve el bileğinin hareketini sağlayan kasların içinde olduğu, birçok sayıda küçük kemiğin oluşturduğu kompleks yapılar bütünüdür.

Keşfet
EMOT
El Kırıkları

El Bileği Kırıkları

El ayası açık şekilde el bileği üzerine düşmesi sonucu oluşan kırıklardır. El bileği üzerinde şişlik ve hareketle ya da hareketsiz oluşan ağrılı semptomlardır.

Keşfet
EMOT
El Bileği Kırıkları

El ve El Bileği

El cerrahisi ve mikrocerrahi uzmanlığımız ile yaralanan, ezilen ve hatta kopan parmak ve ellerimizi orijinaline en yakın şekilde kullanmamızı sağlayan tedaviyi uygularız. Kazalar dışında, çok kullanılmaya bağlı olarak oluşan hastalıkların (sinir sıkışmaları, kireçlenme vb.) tedavisini de titizlikle gerçekleştirmekteyiz.

Keşfet
EMOT
El ve El Bileği

El Yaralanmaları ve İş Kazaları

El yaralanmalarında hastanın uzvunu kurtarmak ve elini en kısa sürede günlük hayatta ve işinde kullanılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için ilk tedavinin erken dönemde, tercihen ilk 6 saatte yapılması oldukça önemlidir.

Keşfet
EMOT
El Yaralanmaları ve İş Kazaları

Brakial Pleksus Yaralanması

Brakial pleksus omurilikten omuz, kol ve ele sinyaller gönderen sinir ağı olarak tanımlanır. Bu nedenle yaralanma, kürek kemiği, omuz, el bileği, dirsek, el ve parmakları etkiler. Brakial pleksus yaralanması, sinirler gerildiğinde, sıkıştırıldığında veya şiddetli travma sonucu omurilikten ayrıldığında ya da yırtıldığında meydana gelir. Doğum sırasında oluşan obstetrik tip ve travmatik tip olmak üzere iki ana grup olarak tanımlanır. Hafif yaralanmalarda fizik tedavi tedavi seçenekleri değerlendirilir. Daha ağırlarında ise sinir onarımları, sinir ve kas transferleri gibi cerrahi tedavi yöntemleri ile fonksiyonların geri kazandırılması amaçlanır.

Keşfet
EMOT
Brakial Pleksus Yaralanması

Elde Sinir Sıkışmaları

Elde sinir sıkışmalarının, ağrı, karıncalanma, his kaybı, uyuşma ve güçsüzlük gibi belirtileri bulunmaktadır. Karpal tünel sendromu ve kübital tünel sendromu en sık karşılaşılan sinir sıkışma sendromları arasındadır. EMOT Hastanesi’nde doğru tedavi yöntemi ile el bileği rahatlatılır ve hareket yeteneği geri kazandırılır.

Keşfet
EMOT
Elde Sinir Sıkışmaları

Elde Eklem Kireçlenmeleri

El parmaklarımızın hareketi, eklemlerle, çevre kas ve bağ dokusunun uyum içerisinde çalışması ile oluşur. Eklemlerin her iki yüzünde kıkırdak yüzeyler ve ayrıca eklem içinde hareketi kolaylaştıran sinovyal sıvı vardır. Kıkırdak yüzeylerin aşınması sonucu kireçlenme (osteoartrit) oluşur. Kireçlenme oluşan eklemlerin çevresinde kemik çıkıntılar meydana gelir. Bunun yanı sıra, zaman zaman şişlik, ağrı ve kızarıklık oluşur. Parmak […]

Keşfet
EMOT
Elde Eklem Kireçlenmeleri

Elde Enfeksiyonlar

Elde görülen enfeksiyonların çoğu iğne, kıymık batması gibi çok da önem verilmeyen veya yeterli tedaviyi görmeyen yaralanmalardan oluşur. El ve parmaklarda çeşitli sınırlarla ayrılmış kompartmanlara, açık yaralanmalar veya yabancı cisimler vasıtası ile ulaşan enfeksiyon etkenleri bölgesel veya yaygın enfeksiyonlara neden olurlar. Enfeksiyon etkenleri çoğunlukla bakteriler, daha nadir olarak da mantarlar veya virüslerdir. Bu etkenlerin çoğu sağlıklı bir bireyin elinde, deri üzerinde bulunurken, yaralanmalar, elde çatlamalar, soyulmalar, sürekli ıslak kalmaya bağlı deri bütünlüğünde bozulmalar onların elin yüzeyinden iç bölgelerine taşımasına yardımcı olur.

Keşfet
EMOT
Elde Enfeksiyonlar

Doğumsal El Anomalileri

Konjenital, bir başka deyişle doğumsal el anomalisi, fetüs anne karnındayken elin normal oluşumunda yaşanan bir değişikliktir. Çoğu el anomalileri kalıtsal veya önlenebilir değildir ve çoğu doğumdan önce tespit edilemez. Doğru uzman seçiminin yanında, ebeveynlerin farklılığı kabul eden, şefkatli tutum ve davranışları, tedavinin başarısı ve çocuğun benlik gelişimi açısından oldukça önemlidir.

Keşfet
EMOT
Doğumsal El Anomalileri

Kemik Tümörleri

Kemik tümörü olan hastaların en sık yakınması ağrıdır. Ağrı, başlangıçta aktivite ile bağlantılı olabilir fakat kötü huylu kemik tümörü olan hastalar sıklıkla istirahatta ve gece ortaya çıkan ilerleyici ağrıdan şikayetçidir. Kemik tümörleri öncelikle benign( iyi huylu) ve malign(kötü huylu) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Sık görülen iyi huylu kemik tümörlerinden bahsedecek olursak en başta osteoblastomdan bahsetmek gerekir.

Keşfet
EMOT
Kemik Tümörleri

Hareket Bozuklukları

Bu hastalıklar, özellikle basal ganglia olarak bilinen derin beyin yapılarının etkilenmesi ile ortaya çıkıyor. Bu yapıların etkilenmesine bağlı olarak gelişen hipokinetik hastalıkları grubunda Parkinson hastalığı, Parkinsonizm ve Huntington hastalıkları yer alıyor. Denge ve koordinasyon bozukluğu ile seyreden, öncelikle beyinciğin etkilendiği Serebelar ataksiler de yine hareket hastalıklarında uzmanlaşmış nöroloji hekimlerinin çalışma alanına giriyor.

Keşfet
EMOT Plus
Hareket Bozuklukları

Beyin ve Damar Hastalıkları

Kesin neden bilinmemekle birlikte; Hipertansiyon, damar sertliği, şeker hastalığı, kan pıhtılaşma bozuklukları, sigara, kalp ritim bozuklukları stres, obezite gibi faktörler sebebiyle beyin damar hasarı sonucu ortaya çıkan, tek taraflı kol-bacakta güç kaybı, hissizlik, görme kaybı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, konuşma-anlama bozukluklara denir. Halk arasında daha çok inme ya da felç olarak adlandırılmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
Beyin ve Damar Hastalıkları

Epilepsi

Epilepsi ya da sara, beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin olağan dışı bir elektro-kimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan sinirsel bozukluktur. Beynin normal faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan elektriğin, aşırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur. Sıklıkla geçici bilinç kaybına neden olur. Epilepsi nöbetleri farklı şekillerde ortaya çıkar. Bazı nöbetlerden önce korku hissi gibi olağan dışı algılamalar ortaya çıkarken, […]

Keşfet
EMOT Plus
Epilepsi

Romatizmal Hastalıklarda Rehabiltasyon

Eklem hareket açıklığını arttırmak, korumak ve kemik yoğunluğunu sağlamlaştırmak için önemlidir.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Romatizmal Hastalıklarda Rehabiltasyon

Osteoporotik Hastalarda Rehabilitasyon

Rehabilitasyon için denge ve kas güçlendirici egzersizler faydalıdır.

Keşfet
EMOT Plus
Osteoporotik Hastalarda Rehabilitasyon

Kas ve Eklem Enjeksiyonları

Ağrıyı azaltmak, eklem içi iyileşmeyi başlatmak için enjeksiyonlar tercih edilebilir.

Keşfet
EMOT Plus
Kas ve Eklem Enjeksiyonları

Nörolojik Rehabilitasyon

Periferik ve santral sinir sisteminin hasarlandığı durumlarda gerekli olan bir tedavidir.

Keşfet
EMOT Plus
Nörolojik Rehabilitasyon

El Rehabilitasyonu Tedavi Yöntemleri

Ameliyat sonrası el kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler el terapisti tarafından bilinçli olarak uygulanır.

Keşfet
EMOT
El Rehabilitasyonu Tedavi Yöntemleri

Omuz

Omuz eklemi doğuştan çok sıkı bir eklem değildir. Bu nedene kalça ve diz eklemine oranla daha gevşek bir yapısı vardır. Bu çıkığa daha elverişli doğal yapı çevre kas ve bağlarca sınırlandırılır ve korunur. Tüm eklemlerde olduğu gibi, eklemi çevreleyen kaslar ne kadar güçlü tutulursa o eklem o kadar iyi korunur.

Keşfet
EMOT
Omuz

Hipertansiyon ve Koruyucu Kardiyoloji

Hipertansiyon tedavi edilmediğinde; kalp yetmezliği, kalp krizi, böbrek yetmezliği, damarların daralması, beyin kanaması, felç, görme kaybına neden olur.

Keşfet
EMOT Plus
Hipertansiyon ve Koruyucu Kardiyoloji

Kalp Yetmezliği, Kalbin Büyümesi

Kalp yetersizliği ilerleyici bir hastalıktır, zaman içinde kalbin kuvveti giderek daha da azalır.

Keşfet
EMOT Plus
Kalp Yetmezliği, Kalbin Büyümesi

Kalp Kapak Hastalıkları ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları

Kalp; Vücudumuza yeterli kanı pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Zamanla kalbimizi zayıflatır ve kalp yetersizliğine zemin hazırlar.

Keşfet
EMOT Plus
Kalp Kapak Hastalıkları ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları

Kalp Krizi

Kalbi besleyen atardamarlarda aniden ortaya çıkan tıkanma ile kalp kasına yeterince kan gitmemesi sonucu kalp dokusunda hasar oluşmasıdır.

Keşfet
EMOT Plus
Kalp Krizi

Ritim ve İletim Sistemi Bozuklukları, Bayılma

Kalp çok hızlı, çok yavaş atıyorsa kalp elektrik sisteminde bir sorun olduğunun bir işaretidir.

Keşfet
EMOT Plus
Ritim ve İletim Sistemi Bozuklukları, Bayılma

İç Hastalıkları (Dahiliye) Hizmetlerimiz

İç Hastalıkları (Dahiliye) Servisimizde, hastalıkların teşhis ve tedavisi için titiz ve detaylı bir araştırma gerçekleştirilerek, hastalıkların erken evrede teşhis edilmesi, tedavi için ilgili birimlere yönlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
İç Hastalıkları (Dahiliye) Hizmetlerimiz

Hemşirelik Hizmetleri

Hastanelerimizde Hemşirelik Hizmetleri; Sağlıkta Kalite Standartları ve hizmet verimliliğinin ön gördüğü gereksinimler belirlenerek, planlanarak, koordine edilerek yürütülür ve yakından takip edilerek, hastalara ilişkin kayıtlar titizlikle değerlendirilir ve raporlanır.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Hemşirelik Hizmetleri

Sinir Blokları

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Sinir Blokları

Ortopedik Rehabilitasyon

Kas ve iskelet sistemi problemlerinin temel ortopedik rehabilitasyon prensipleri ve güncel yaklaşımlar kullanılarak tedavi edilmesidir.

Keşfet
EMOT Plus
Ortopedik Rehabilitasyon

Replantasyon Rehabilitasyonu

Fonksiyonların geri kazanılmasında rehabilitasyon büyük önem taşır.

Keşfet
EMOT Plus
Replantasyon Rehabilitasyonu

Dirsek

Dirsek eklemi vücudumuzun cilt örtüsünün en zayıf olduğu eklemlerimizdendir. Üzerindeki kas ve cilt örtüsü incedir. Bu onu travmalara açık hale getirir.

Keşfet
EMOT
Dirsek

Boyun Ağrıları

Boyun ağrısı, nedene bağlı olarak günler veya yıllar sürebilir. Boyun ağrısının en yaygın nedeni, bir kasın çok fazla gerildiği ve yırtıldığı bir kas gerilmesidir. Boyun kası gerginliği tipik olarak, boyun ile garip pozisyonlarda uyumak gibi zayıf duruş veya destekten kaynaklanır. Bunun dışında osteoartrit, spinal stenoz, fıtıklaşmış disk, sinir sıkışması, zihinsel ve fiziksel stres ve gerginlik, […]

Keşfet
EMOT Plus
Boyun Ağrıları

Servikal Herni

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kas-iskelet , sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsayan bir uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlık dalının hekimi; hastalık, yaralanma, sakatlık veya yaşlanmadan kaynaklanan fiziksel güçlükleri olan hastaların tedavisini planlar ve gerçekleştirir. Fizik tedavi uygulamasının amacı hastanın ağrılarının azaltılması veya yok edilmesi, fonksiyonel kapasitenin arttırılması, günlük yaşam […]

Keşfet
EMOT Plus
Servikal Herni

Bel Ağrısı

Bel ağrılarının tedavisinde hasta eğitimi, uzun süreli istirahatlerden kaçınma, uygun ergonomik faktörlerin sağlanması, stres yönetimi, uyku düzeni önemlidir.

Keşfet
EMOT Plus
Bel Ağrısı

Omurganın Şekil Bozuklukları

EMOT Plus Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi’nde, omurga eğrilikleri, bel kayması, kamburluk, osteoporoz kaynaklı şekil bozukluklarının tedavi ve izlemleri beyin cerrahı, ortopedist ve fizik tedavi uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
Omurganın Şekil Bozuklukları

Polimiyalji Romatika

Belirli kas gruplarında ağrı ve tutukluk yapan bir çeşit romatizmal hastalıktır. Çoğu iltihaplı romatizmal hastalıkların aksine eklemleri değil kasları tutar ve uygun tedaviyle de çok kısa sürede iyileşir.Polimiyalji romatikalı hastaların %10-50’sinde “dev hücreli arterit” adı verilen ve vücutta bazı kan damarlarını tutan klinik bir durum da gözlenebilir.

Keşfet
EMOT
Polimiyalji Romatika

Bel Fıtığı

Omurga “omur” adı verilen bir birine bağlı kemik dizininden oluşur. Disk ise, bir omuru diğerine bağlayan ve iki omur gövdesinin arasında kauçuk yumuşaklığındaki destek dokulardır. Bel fıtığı, disklerin içinde yer alan jöle kıvamındaki maddenin omuriliğe ve/veya sinir köklerine baskı yapmasıdır. Bu baskı sonucu bel ağrısı, bacak ağrısı ve bacakta güçsüzlük gibi belirtiler ortaya çıkar. EMOT […]

Keşfet
EMOT Plus
Bel Fıtığı

Diz

Diz ağrısının sık karşılaştığımız nedenleri yaralanmalara bağlı, osteoartrit diye adlandırdığımız kireçlenmeye bağlı, yaralanmalara ve mekanik problemlere bağlı olabilir.

Keşfet
EMOT
Diz

Kalça

Kalça vücuttaki en büyük ekleme sahip bölgedir ve hemen hemen her harekette kullanılır. Kemikler arasında eklemi korumak için yastık etkisi yapan ve sürtünmeyi engelleyen bir kıkırdak tabakası vardır.

Keşfet
EMOT
Kalça

Ayak ve Ayak Bileği

Ayak, Ayak Bileği cerrahisi ve mikrocerrahi uzmanlığımız ile yaralanan, ezilen ve hatta kopan Ayak ve Ayak Bileği bölgesini orijinaline en yakın şekilde kullanmamızı sağlayan tedaviyi uygularız.

Keşfet
EMOT
Ayak ve Ayak Bileği

Duruş (Postür) Bozuklukları

Dururken ya da hareket halindeyken kollar, bel ve bacakların dengede olmaması haline duruş (postür) bozukluğu denir. Kötü duruşlar pek çok sağlık problemine neden olur. Yürürken, eğilirken ya da ayakta dururken bedeninizi doğru tutarak ağrılı rahatsızlıkları ve yaralanmaları önleyebilirsiniz. Çoğunlukla, duruş bozukluğu egzersizleri ve korse kullanımı ile iyileşme mümkündür. Egzersizler, korse ve ortez kullanımı mutlaka uzmanlar rehberliğinde ve takibinde yürütülmelidir. EMOT Plus Omurga Sağlığı Merkezi’nde duruş bozukluğu ve neden olduğu rahatsızlıkların tedavi süreci, ortopedist, nörolog, beslenme uzmanı, fizik tedavi uzmanları ve fizyoterapistlerden oluşan bir ekip çalışması desteği ile yürütülür.

Keşfet
EMOT Plus
Duruş (Postür) Bozuklukları

Kan Hastalıkları

Anemiler (Kansızlıklar): Akut kan kaybına bağlı anemiler, yaralanma ,trafik kazası, ameliyat vs -Kronik kayıplara bağlı anemiler, en sık nedenleri; Demir eksikliği anemisi.
Lösemi: Akut lösemi çocukluk çağının en sık kanseridir. Akut lenfoblastik lösemi olguların %80’ini oluşturur ve 2–5 yaşları arasında zirve yapar.
Lenfomalar: Lenfoma, hücresel matürasyonun farklı evrelerindeki lenfoid hücrelerin oluşturduğu bir grup neoplaziye verilen isimdir.
Myelomlar: Miyelom aktif kırmızı kemik iliğinden köken alan bir tümördür.

Keşfet
EMOT Plus
Kan Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

Troid bezinde büyüme (guatr) ya da troidin çalışmasındaki bozulmalar şeklinde (hipertiroidi ve hipotiroidi) görülmektedir. Troid, boynun ön bölgesinde iki taraflı olarak yerleşmiş, kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir.

Keşfet
EMOT Plus
Tiroid Hastalıkları

Omuz Sıkışma Sendromu (Impigement sendrom)

Omuz eklemi doğuştan çok sıkı bir eklem değildir. Bu nedene kalça ve diz eklemine oranla daha gevşek bir yapısı vardır. Bu çıkığa daha elverişli doğal yapı çevre kas ve bağlarca sınırlandırılır ve korunur. Tüm eklemlerde olduğu gibi, eklemi çevreleyen kaslar ne kadar güçlü tutulursa o eklem o kadar iyi korunur.

Keşfet
EMOT Plus
Omuz Sıkışma Sendromu (Impigement sendrom)

El Rehabilitasyonu Tedavi Yöntemleri Nedir?

El rehabilitasyonunun amacı, yaralanma veya travmalar (parmak, el kol yırtılması gibi) nedeniyle yapılan ameliyatlar sonucunda hastanın kaybettiği fonksiyonlarını geri kazandırmaktır.

Keşfet
EMOT Plus
El Rehabilitasyonu Tedavi Yöntemleri Nedir?

Nörolojik Check-Up

Nörolojik Check-Up; Sağlığınızı korumak için vücudunuzda bilinmeyen nörolojik hastalıkların tespit edilmesine ve gelecekte oluşabilecek nörolojik hastalıkların erken teşhis ve tedavilerin uygulanması açısından gereklidir. Yaş ve cinsiyete bağlı olarak bir hastalığın belirtiler göstermeye başlayarak veya direkt olarak ortaya çıkmasını beklemeden, düzenli aralıklarla Nöroloji Uzmanı’na başvurarak sağlık kontrollerinin yaptırılması, gelecekte yaşanacak hastalıkları önlemede oldukça önemlidir.

Keşfet
EMOT Plus
Nörolojik Check-Up

EMG (Elektromiyografi)

Elektrofizyoloji bilim dalının elektromiyografi (EMG)/elektronörografi (ENG) bölümü sinir sisteminin “çevresel sinir sistemi denen kas, kas sinir kavşağı ve kol-bacaklardaki çevresel sinirlerin özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bunun için bütün bu işlevleri yapabilen kompakt bir cihaz olan EMG/ENG cihazı kullanılır. ENG işlemi sinir iletim özelliklerin ölçmekte kullanılır. Bireyin el veya ayaklarının belli noktalarına (çevresel sinirlerin geçtiği […]

Keşfet
EMOT Plus
EMG (Elektromiyografi)

Bel Kayması

Bel ağrılarının tedavisinde hasta eğitimi, uzun süreli istirahatlerden kaçınma, uygun ergonomik faktörlerin sağlanması, stres yönetimi, uyku düzeni önemlidir.

Keşfet
EMOT Plus
Bel Kayması

Demanslar

Demans genel bir kavram olup, bir bireyin bellek işlevlerinin gündelik yaşam aktivitelerini sürdüremeyecek düzeyde bozulmasını ifade eder. Bununla birlikte zaman içinde dikkat, yürütücü işlevler, el becerileri, görsel-uzaysal beceriler gibi diğer bilişsel işlev alanlarında da bozulmalar olur. Demans denince genelde orta yaşlı/yaşlı bireylerin beyindeki yıpranma nedeniyle bilişsel işlevlerinin bozulduğu hastalıklar (dejeneratif demanslar) anlaşılır. Bununla birlikte gençlerde […]

Keşfet
EMOT Plus
Demanslar

Baş Ağrıları

Baş ağrısı son derece önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Keşfet
EMOT Plus
Baş Ağrıları

Kas/Kas-Sinir Kavşağı/Çevresel Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir sistemi, beyincik, beyin, omurilik, çevre sinirler ve kafa sinirlerinden oluşur. Belirtilen bu bölgelerin etkilenmesi sonucunda, sinir sorunları ortaya çıkmaya başlar. Sinir sistemi denilen bölgede meydana gelebilecek en ufak hasar bile, önemli ve kalıcı olabilecek sorunlara yol açabilir. Sinir hastalıkları ise fonksiyonel ve yapısal olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Sinir hastalıkları doğuştan gelebildikleri gibi sonradan […]

Keşfet
EMOT Plus
Kas/Kas-Sinir Kavşağı/Çevresel Sinir Sistemi Hastalıkları

Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT)

Hastanemizde çok kesitli (çok dedektörlü) BT cihazı bulunmakta olup en sık kemik kırıkları, eklem çıkıkları ve kırıklı çıkıklarını ve kemik tümörlerini değerlendirmekte kullanılmaktadır. Bunun dışında özellikle travma hastalarında kemik kırıklarına eşlik edebilecek damar yaralanmalarını değerlendirmekte ilaçlı BT’den (BT anjiografi) faydalanılmaktadır.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Hastanemizde 1.5 Tesla manyetik alan gücüne sahip MR cihazı bulunmaktadır. Her türlü ortopedik MR, beyin, omurga-omurilik, karın bölgesi incelemeleri yapılmakta, gerekli durumlarda ilaçlı (kontrastlı) incelemeler de yapılmaktadır.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

Doppler ultrasonografide ultrasonografideki gibi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılır. Doppler ultrasonografi iyonize radyasyon içermez. Çocuk ve hamilelere uygulanabilir bir tekniktir. Vücutta gösterilebilmiş, kalıcı zararı yoktur.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

Röntgen

Röntgen incelemesi iyonize radyasyon içermektedir. Bu nedenle hamilelerde ancak mutlak gerekli ve acil durumlarda ve karın bölgesi kurşun önlükle kapatıldıktan sonra yapılabilir.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Röntgen

Ultrasonografi

Ultrasonografi tarama, tanı ve tedavi süreçlerinin birçok farklı aşamasında önemli bir yardımcıdır.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Ultrasonografi

Basında Biz

Başlık

metin