loading

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

EMOT Hastanesinde anestezi hekimleri, ameliyat öncesi hastayı muayene eder, ameliyata hazırlık için gerejli tetkik ve konsültasyonların tamamlanmasını sağlar. Ameliyat sırasında hastanın yaşamsal fonskiyonlarını sürekli izler ve ohasta için uygun olan sırnırlarda tutmaya çalışırlar. Ameliyat sonrası hastaların genel durumunu, laboratuvar tetkiklerini, beslenme yeterliliğini takip ederek taburcu olana dek serviste geçirdikleri dönemdeki sorunlara çözüm üretirler.