loading

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

EMOT Hastanesi'nde anestezi hekimleri, ameliyat öncesi hastayı muayene eder, ameliyata hazırlık için gerekli tetkik ve konsültasyonların tamamlanmasını sağlar. Ameliyat sırasında hastanın yaşamsal fonksiyonlarını sürekli izler ve o hasta için uygun olan sınırlarda tutmaya çalışırlar. Ameliyat sonrası hastaların genel durumunu, laboratuvar tetkiklerini, beslenme yeterliliğini takip eder, serviste geçirdikleri dönemde olası sorunlara çözüm üretirler.