loading
Physiotherapist in his practice, he explains a female patient the vertebral column and the emergence of back pain fizyoterapist, o bir kadınhastaya vertebral sütunu ve sırt ağrısının ortaya çıkışını açıklıyor

Omurga Sağlığı Merkezi

EMOT Hastanesi, omurga sağlığı merkezinde, omurga eğrilikleri, bel kayması, kamburluk, osteoporoz gibi şekil bozukluklarının, boyun, sırt, bel, kuyruk sokumu bölgelerindeki omurga kırıklarının, bel ve boyun fıtıklarının, enfeksiyon ve tömür kaynaklı omurga hastalıklarının tedavisi uygulanmaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji

Yaşam hareketsiz olmaz, hareket olmazsa yaşam olmaz… Hareketin sürdürülmesi, yaşamın devam etmesi ile birbirinden ayrılamaz bir birliktelikte, dünya tarihi boyunca en önemli araştırma alanı olagelmiştir. İki ayak üzerinde duran insan iskeleti, eklem ve kaslarla birlikte onu yaşama bağlayan hareketi sağlamakta, varlığımızı sürdürmemizi sağlamaktadır. Ortopedi ve travmatoloji alanı, yaşam hareketliliği arttıkça üzerinde en çok yoğunlaşılan tıp dallarından biri olmuştur. Savaşlar, trafik kazaları, spor aktiviteleri yaralanmaları, meslek hastalıkları, insan ömrünün uzamasına bağlı olarak artan eklem hastalıkları ve kas erimeleri sonucunda oluşan kırıklar, iş kazaları gibi birçok unsur, sağlıklı bir yaşamı sağlama ve sürdürme üzerine son yüzyılda ortopedi ve travmatolojide uzmanlığın gerekliliğini arttırmıştır. Bu uzmanlığın bugünkü önemine dikkat çekmek amacıyla, Birleşmiş Milletler 2010-2020 yılları arasını tüm dünyada Kemik ve Eklem 10 Yılı ilan etmiştir.