Doç. Dr. Ömür ÖZTÜRK
Doç. Dr. Ömür ÖZTÜRK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

 • Doçent, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
 • Dr. Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
 • Yardımcı Doçent, Kafkas Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
 • Uzman Doktor, Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi
 • Asistan Doktor, Düzce Üniv. Düzce Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
 • Pratisyen Hekim, Ordu Kızılay Kan Merkezi Ordu Gülyalı Merkez Sağlık Ocağı
 • Uzmanlık Eğitimi, Düzce Üniv.Düzce Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
 • Tıp Eğitimi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Lise, Ordu Fen Lisesi

Yurt Dışı Yayınlar

Ödüller

 • Rejyonal Anestezi Kongresi Sözel Bildiri Birinciliği, Rejyonal Anestezi Derneği 2017
 • Sözlü Sunu Yarışmasında Birincilik, 6. Abant Anestezi Sempozyumu 2018

Yurt İçi Yayınlar

 • Pediatrik Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Sırasında Uygulanan Anestezi Deneyimlerimiz Ö Öztürk, S Üstebay, A Bilge. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 7 (1), 26-28
  2012
 • Histerektomi Olgularında Adenomyozis İnsidansı Y Baykuş, R Deniz, EÇ Kavak, H Çılgın, H Arpacı, N Ardıç, Ö Öztürk. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 8 (2), 128-132
  2014
 • Akrep Sokması Nedeniyle Yoğun Bakımda Takip Ettiğimiz 108 Hastadaki Tecrübemiz K Erdinç, Ö Öztürk. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (3)
  2015
 • Alt Ekstremite Venöz Yetmezliğinin Plantar Fasiit Etyolojisindeki Rolü GR Ulusoy, A Bilge, HS Başbuğ, Ö Öztürk. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 8 (1), 52-54
  2015
 • İkiz gebede posterior reversible ensefalopati sendromu ve anestezi yönetimi M Erbafl, B Dost, Ö Öztürk, A İskender, Y Demiraran. Anestezi Dergisi 2012; 20 (4): 237 - 240
  2015
 • Entübasyon Sonrası Gelişen Trakeal Stenozun Anestezi Yönetimi ve Cerrahi Prosedürü M Erbaş, H Ateş, S Gezer, S Karapolat, LY Aydın, Ö Öztürk, Y Demiraran Tıp Araştırmaları Dergisi 11 (2)
  2015
 • Entübasyon Sonrası Gelişen Trakeal Stenozun Anestezi Yönetimi ve Cerrahi Prosedürü M Erbaş, H Ateş, S Gezer, S Karapolat, LY Aydın, Ö Öztürk, Y Demiraran Tıp Araştırmaları Dergisi 11 (2)
  2019
 • The Effects of Tubal Sterilization on the Tuba, Ovaries, and Endometrium in a Rat Model R Deniz, Y Baykuş, Y Adalı, MB Uzuner, Ö Öztürk. Kafkas J Med Sci 2019; 9(3):185–190
  2019
 • A Case Report of Ultrasound Guided Stellate Ganglion Block for Peripheral Vascular Disease in Critical Care İ Dönmez, AH Tezcan, M Öterkuş, Ö Öztürk, E Erdem. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 7 (3), 259-261
  2019
 • Çift Lümenli Tüple Yapılan Endobronşiyal Entübasyona Bağlı Bronşiyal Rüptür D Burhan, S Karapolat, İS Şeker, A Kılıçgün, Ö Öztürk, Ö Onur. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2013 (1), 45-48
  2013
 • Asemptomatik bilateral pnomotoraks S Doğan, H Ateş, M Erbaş, Ö Öztürk, S Gezer, S Karapolat. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 2 (5)
  2019
 • Minimal invaziv ağrı tedavi yöntemleri bölüm: spinal/epidural port uygulamaları akademisyen kitabevi 2019 ısbn 978-605-258-706-5
  2019
 • Ambulans ve acil bakım teknikerleri paramedik içim temel konular ve tedavi yaklaşımları bölüm:temel EKG ema tıp kitabevi yayıncılık 2016 ısbn 978-605-66003-7-1
  2016
 • Lomber Disk Hernili Hastalarda İntradiskal Ozon Enjeksiyon Tedavisinin Retrospektif Olarak İncelenmesi, Ömür ÖZTÜRK , Ali BİLGE , Mesut ERBAŞ , (2020), Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Cilt 11 , Sayı 39 , Oca 2020 , 14 - 17
  2020

Bildiriler, Sunumlar

 • Akut Böbrek Yetmezliği Modeli Oluşturulan Tavşanlarda Sugammadeksin Farklı Dozlarının Böbrek Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
  Öztürk Ömür,Erbaş Mesut 6.Abant Anestezi Sempozyumu 2018
 • Deneysel Hayvan Modelinde Siyatik Sinir Etrafına Yapılan Farklı Dozlarda Lokal Anesteziklerin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.
  Öztürk Ömür,Erbaş Mesut 5.Rize Tematik Anestezi Sempozyumu 2018
 • Diz Osteoartritli Hastalarda İntraartiküler Tenoksikam ve Ozon Uygulamasının Etkinliğinin Karşılaştırılması
  Bilge Ali,Öztürk Ömür 7.Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2018
 • Ortalama platelet hacmi (MPV) entübe KOAH hastalari için weaning kriteri olabilir mi?
  Tezcan Aysu Hayriye,Dönmez İlksen,Öztürk Ömür,Öterkuş Mesut,Yağmurdur Hatice Birinci İnönü İç Hastalıkları Kongresi 2018
 • Arnold Chiari Tip 1 Malformasyonlu Hastada Spinal Anestezi Deneyimimiz
  Kiraz Hasan Ali,Öztürk Ömür 24.Kış Sempozyumu 2018
 • Treatment of Shoulder Pain With Transcutaneous Pulsed Radiofrequency.
  Öztürk Ömür The First Mediterranean Symposium on Joint Care 2018
 • A Case Report Of Ultrasound Guided Stellate Ganglıon Block For Peripheral Vascular Dısease In Critical Care
  Dönmez İlksen,Tezcan Aysu Hayriye,Öterkuş Mesut,Öztürk Ömür,Erdem Eşref ARUD 2017 Kongresi: “Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri-IV 2017
 • Treatment of Shoulder Pain With Transcutaneous Pulsed Radiofrequency
  Öztürk Ömür The First Mediterranean Symposium on Joint Care 2018
 • Siyatik Sinir Hasarında Ozon Tedavisi Ve Metilprednizolon Tedavisi
  Uluslar Arası Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi 2018