Operatör Dr. Murat AYDIN
Beyin ve Sinir Cerrahisi
1973 İzmir doğumlu Murat Aydın, orta ve lise öğrenimini İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde tamamlamıştır. 1991-1997 yılları arasında Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nde öğrenimini tamamlamış, 1998-2004 yılları arasında Kastamonu’da pratisyen hekimlik görevini yürütmüştür. 2004-2010 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin Cerrahisi ihtisasını tamamlamıştır. Karaman Devlet Hastanesi’ndeki mecburi hizmetinin sonunda İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönmüş ve ileri omurga cerrahisi alanında çalışmalar yapmıştır. 2013 yılında Koç Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ali Fahir Özer ile “Omurgada Minimal İnvaziv ve Hareketi Koruyucu Teknikler” üzerine, 2020 yılında ise Doç. Dr. Hayati Aygün ile “Omurgaya Endoskopik Yaklaşımlar” konularında çalışmalar yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

 • 2013 - 2019 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Hekim
 • 2013 Koç Üniversitesi, Prof. Dr. Ali Fahri ÖZER ile Minimal İnvaziv Spinal Teknikler konusunda çalışmalar.
 • 2010 - 2013 Karaman Devlet Hastanesi, Uzman Hekim
 • 2004 - 2010 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık Eğitimi
 • 1998 - 2004 Kastamonu Pınarbaşı ve Taşköprü, Pratisyen Hekimlik
 • 1991 - 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi

Ulusal ve Uluslararası Dernek, Kuruluş Üyelikleri

 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • TND Spinal ve Periferk Sinir Cerrahisi Grubu
 • Türk Omurga Derneği (TOD)
 • European Spine Society
 • Unilateral Biportal Endoscopy Society (UBE)
 • Türk Tabipler Birliği

Yurt dışında yayınlanmış makaleler

Sözlü Bildiriler, Posterler

 • Foramen magnum meningiomları.
  Yurt A, Uçar K, Çakır Y, Aydın M. 18. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi S18/02 2004
 • Erken dönem Tavuk embriyosu Nöral Tüp gelişimine değişik dozlarda Difenilhidantoin’in etkisi.
  Demirel A, Özer F.D, Temiz C, Temiz P, Aydın M. 21. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi SS-080 2007
 • Torakal Skolyoz cerrahisinde peripediküler bant fiksasyonu.
  Erel N, Aydın M, Özer F.D, Müjde S. 8. Uluslararası Türk Omurga Kongresi SS-14 2008
 • İstmik Spondilolistezisin Transdiskal Vidalar ile Tespiti: Biyomekanik çalışma.
  Erel N, Aydın M, Dizlek E, Özer F.D, Güden M, Duransoy Y.K. 23. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi Yılın Bildirileri 2009
 • Kambin Üçgenindeki Varyasyonların Cerrahi Anatomi Açısından Değerlendirilmesi.
  Aydın M, Falsafı M, Aydın AL, Sasani M, Öktenoğlu T, Süzer T, Özer AF. 28. SS-007 Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi Yılın Bildirileri 2014
 • Lomber vertebra metastazları: Retrospektif değerlendirme ve literatüre uyum.
  Aydın M, Akçay E, Akkol İ, Yurt A. SS-097 30. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2016
 • Kifoplasti Prosedürünün Erken Post Op Değerlendirilmesi.
  Aydın M, Durmaz O, Akçay E, Yurt A. SS-099 30. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2016
 • Magerl Tip A kırıklarda kifoplasti uygulaması.
  Aydın M, Durmaz O, Akçay E, Akkol İ. SS-148 30. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2016
 • Opere Edilen (Bozyaka EAH) Üst Servikal Travmalı Hastaların Retrospektif Analizi
  Aydın M, Durmaz O, Akçay E, Akkol İ, Yurt A. 31. SS-015 Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2017
 • Spinal İntradural Tümörler Retrospektif Değerlendirme
  B10 :Durmaz O, Aydın M, Akçay E, Mutlu Ş. 31. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2017
 • Lomber Disk Herniasyonu Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi.
  Aydın M, Tabanlı A, Durmaz O, Akçay E, Yurt A. SS-241 31. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2017
 • İKA Lacerum segmenti, for. spinosum, for. ovale arasındaki anatomik ilişki: Anatomik çalışma
  Aydın M, Durmaz O, Akçay E, Göçmen Mas N. SS-217 32. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
 • Alt Servikal Travma Nedeniyle Opere Edilen 25 Hastanın Değerlendirilmesi En Az İki Yıl Takibi
  Aydın M, Durmaz O, Akçay E, Akkol İ, Benek B., Ülgen T, Tabanlı A. Yurt A. SS-153 32. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
 • Vestibüler Nörektomi: Olgu Sunumu
  Duransoy YK, Nalbant İ, Özer FD, Ertürk AR, Yurt A, Aydın M. P01/04 18. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2004
 • Factor Affecting Outcome in Cervical Spondylotic Myelopathy
  Duransoy.YK, Aydın M, Çakır Y, Özer FD, Ertürk A, Çamlar M. P49 Turkish Spine Society,7th International Congress on Spine 2005
 • Nöroşirurji Klinik enfeksiyonları:5 yıllık analiz
  Ayazlı A, Arslan E, Özer FD, Aydın M, Yurt A. PT-02 Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2007
 • Spondilolistezis cerrahi tedavisinde transdiskal vidalama tekniği: 12 vaka sunumu ve ameliyat tekniği
  Erel N, Aydın M, Özer F.D,Çakır Y, Çamlar M, Gökkara T. EPS-351 23. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2009
 • İntraserebral Anevrizma ile birlikte olan anterior koroidal arter anomalileri
  Yurt A, Akçay E, Aydın M, Aydın Ö, Çoban G. EPS-250 23. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2009
 • Konusta Epidermoid Kist Olgusunda Lomber Laminoplasti:Olgu Sunumu
  Duransoy YK, Aydın M, Özer FD. EPS-027 23. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
 • Cauda Equina Paragangliomu :Olgu Sunumu
  F.D. Özer, Aydın M, Akçay E, Yağcı A. EPS-085 23. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2009
 • Hipofiz Tümör İçi Kanamasını Takiben Ortaya Çıkan Akut Serebral Enfarkt
  Yurt A, Selçuki M, Ertürk A, Aydın M, Gökkara T, Akçay E. EPS-220 23. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2009
 • Meningiomu Taklit Eden Soliter Plazmositom Olgusu
  Akçay E, Aydın M, Yurt A, Bezircioğlu H, Ak C. EPS-426 28.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014
 • T 1-2 Disk Hernisi: Olgu Sunumu
  Aydın M, Akçay E, Yurt A. EPS-290 28.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014
 • T10-11 Kalsifiye Disk Hernisi
  Ak C, Akkol İ, Akçay E, Aydın M, Bezircioğlu H. EPS-272 28.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014
 • Tek seviye servikal diskektomi ve peek kafes uygulanan hastaların radyolojik ve klinik sonuçlarla değerlendirilmesi
  Çoban G, Aydın M, Ak C, Bezircioğlu H, Akçay E. EPS-249 28.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014
 • C2-C3 Fraktür dislokasyon olgusunda transservikal parafarengeal yaklaşımla anterior stabilizasyon: Olgu sunumu ve operasyon tekniği
  Aydın M, Akkol İ, Akçay E, Bezircioğlu H. EPS- 248 28.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014
 • Sekestrektomi yapılan hastaların klinik olarak değerlendirilmesi:En az bir yıl takipli 55 olguluk seri
  Aydın M, Sasani M, Öktenoğlu T, Bozkuş H, Özer AF. TPS- 004 28.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2014
 • Supratentoryal Anaplastik Astroblastom: Olgu Sunumu
  Akçay E, Aydın M, Palaz N, Ak C, Güler E, Ülgen T, Yurt A. EPS-280 29.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2015
 • Anterior serebral arterin proksimal segmentinin nadir bir varyasyonu
  Akçay E, Ak C, Palaz N, Ertürk AR, Akkol İ, Aydın M ,Yurt A. EPS-171 29.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2015
 • Lateral Ventrikül Hemanjioperisitomu
  Aydın M, Akçay E,Çoban G, Ülgen T, Kebat T, Güler E, Yurt A. TPS-030 29.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2015

Katıldığı Eğitimler, Sahip Olduğu Sertifika ve Belgeler

 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir cerrahisi grubu: Spinal Travmalar
  Manisa 2004
 • XVIII. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
  Antalya 2004
 • Ege Üniversitesi Nöroşirurji Anabilim Dalı 6. Spinal Cerrahi uygulamalı Kursu
  İzmir 2004
 • Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nörüşirurji Öğretim ve Eğitim Kursu II.Dönem,1.Beyin Tümörleri Kursu
  İzmir 2005
 • Turkish Spine Society,7th International Congress on Spine
  Antalya 2004
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir cerrahisi grubu: Spinal cerrahide Temel Bilimler
  İzmir 2005
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu: Omurga Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
  İzmir 2005
 • Aegean Spine Review,A World Spine Society Course
  İzmir 2005
 • XX. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
  İzmir 2006
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir cerrahisi grubu: Spinal Cerrahi
  Bolu 2006
 • 4.Nöropatik Ağrı sempozyumu
  Antalya 2007
 • Türk Nöroşirurji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu: Nöroonkolojik Cerrahide Teknikler Ve Anatomik Yaklaşımlar Sempozyumu
  Antalya 2007
 • 1st ISMISS Congress İn Turkey On Minimal Invasive Spine Surgery And Interventional Treatments
  İzmir 2008
 • XXII. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
  İzmir 2008
 • 2.Nöroendoskopi Kursu
  İzmir 2008
 • 8. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
  İzmir 2008
 • XXIII. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
  Girne 2009
 • Türk Radyoloji Derneği Nöroradyoloji
  İzmir 2009
 • Türk Nöroşirurji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim Ve Eğitim Grubu: Supra-İnfratentoriyal Bölge Ve Ventriküllere Mikrocerrahi Ve Endoskopik Yaklaşımlar
  İzmir 2009
 • XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
  İzmir 2009
 • Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir cerrahisi grubu: Metastatik Omurga Tümörleri
  İzmir 2009
 • İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Doku Ve Organ Nakli İzmir Bölge Koordinasyon Merkezinin Organ Temininde Yeni Adımlar
  İzmir 2010
 • Türk Nöroşirurji Derneği Stereotaktik,Fonksiyonel,Ağrı Ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu: Perkutan Ağrı Cerrahisi Girişimleri,Kadavra Çalıştayı
  İzmir 2010
 • 24. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
  İzmir 2010
 • TND Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu: Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri Sempozyumu
  İzmir 2011
 • 26. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
  İzmir 2012
 • 27.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi
  İzmir 2013
 • TNDer SPSCG 5. Dönem 1. Modül Spinal Cerrahi Eğitim Programı
  İzmir 2014
 • Kranyovertebral Bileşkenin Nöroanatomisi Ve Cerrahi Teknikler Kursu
  İzmir 2014

Kitap Bölümleri

 • Zileli M, Özer AF. Omurilik ve Omurga Cerrahisi 3. Baskı İntertıp Yayınevi. Bölüm 33: Baziller İnvajinasyon, Baziller İmpresyon ve Platibazi. Öktenoğlu T, Aydın M, Özer AF.
  2014
 • Omurga ve Omurilik Tümörleri. TND SPSCG Yayınları Bölüm 21: Malign Omurga Tümörlerinde Cerrah Sonuçlar Nasıldır?. Aydın M, Kaptanoğlu E.
  2014
 • Spinal Deformiteler. TND SPSCG Yayınları 2015. İdiyopatik Skolyoz Cerrahisinde Erken ve Geç Sorunlar. Aydın M, Akçay E.
  2015
 • Spinal Deformiteler. TND SPSCG Yayınları 2015. Hemivertebrektomi. Akçay E, Aydın M.
  2015

SİZİ ARAYALIM

Randevu Talebi Oluşturun

Formu doldurduğunuzda randevu sekreterliğimiz sizi arayıp, randevu kaydınızı doğrulayacaktır.