Uzman Doktor Aylin DERBENT
Uzman Dr. Aylin DERBENT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

  • Isparta Ş.A.İ.K. Lisesi 1981-1984
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1991
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 1993- 1997
  • zmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 1997- 1998
  • EMOT Hastanesi 1998- Halen

Ulusal ve Uluslararası Dernek, Kuruluş Üyelikleri

  • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege- Akdeniz Şubesi
  • Türk Tabipler Birliği