Uzman Doktor Ertan ELMAS
Uzman Dr. Ertan ELMAS
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

  • 1997 - 2004 : Dokuz Eylül Tıp Fakültesi İzmir
  • 2007 - 2011 : Göztepe Eğitim araştırma Hastanesi İstanbul
  • 2012 - 2013 : Kahta Devlet Hastanesi Adıyaman
  • 2013 : EMOT Hastanesi İzmir

Ulusal ve Uluslararası Dernek, Kuruluş Üyelikleri

  • TARD (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği)

Araştırmalar ve Yayınlar

  • Septum Deviyasyon Cerrahisinde Dexmedetomidin ve Midazolam ile Monitörize Anestezik Bakım
    Tıpta Uzmanlık Tezi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2011