Fzt. Selda MUTLU
Fzt. Selda MUTLU
Fizyoterapist
Fizyoterapist Selda MUTLU 1991 İzmir doğumlu. 2013'ten bu yana EMOT Hastanesi'nde çalışıyor. İngilizce biliyor.

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

 • İzmir Bornova Anadolu Lisesi (2005-2009)
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakultesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (2009-2013)
 • Emot Hastanesi ( 2013 - )

Bildiriler ve Sunumlar

 • Pediatrik El yaralanmaları Epidemiyolojisi
  3.Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi 15-18 Mayıs-Bursa

Etkinlikler ve Kurslar

 • Fizyoterapi ve Ortopedik Rehabilitasyon- El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonu
 • Obstetrik Brakial Pleksus Rehabilitasyonu
 • Elde Splintleme
  El Terapistleri Derneği OT,CHT Margareta Perrson,27-29 Eylül 2013-İzmir