Uzman Fizyoterapist Firdevs KUL
Uzman Fzt. Firdevs KUL
Uzman Fizyoterapist
1958 yılında Uşak, Eşme'de doğan Uzman Fizyoterapist Firdevs KUL, 1990 yılından bu yana EMOT Ailesi'nde. Evli ve bir çocuk annesi olan KUL, İngilizce biliyor.

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

 • Eşme Lisesi (1972-1975)
 • Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu (1975-1980)
 • Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Yüksek Lisans (1985-1987)
 • E.Ü.T.F. Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. (1980-1988)
 • İzmir El Cerrahisi Merkezi (1988-1990)
 • El Mikrocerrahi ve Ortopedi Travmatoloji Hastanesi 1990’dan bu yana devam etmekte

Ulusal ve Uluslararası Dernek, Kuruluş Üyelikleri

 • Türkiye El Terapistleri Grubu Başkanlığı (1997-2004)
 • El Terapistleri Derneği - Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği (2004), Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilimsel Komite Üyeliği (2014)
 • Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 • Türk El Cerrahisi Derneği
 • Ege Ortopedi, Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği
 • ASHT (American Society of Hand Therapists) (1994-1997)
 • International Federation of Societies of the hand therapists (IFSTH)
 • European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT)- Permanent Scientific Committee (Avrupa El Terapistleri Derneğinin 6 yıl Bilimsel Komite Üyeliği,2005-2011)
 • Türkiye Protez, Ortez Bilim Derneği

Araştırmalar ve Yayınlar

 • Ortopedik cerrahinin spastik felçte rehabilitasyona katkısı (343 vak’a serisi analizi)
  Dr.M. EROĞLU, Fzt. F. Tetik
  X. Ulusal Rehabilitasyon kongresi 5-12 Ekim 1985, Gazi Magosa/ Kuzey Kıbrıs
 • “CP ‘de Üst Ekstremite Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon”
  Fzt. F. Tetik
  XI.Ulusal Rehabilitasyon Kongresi, 6-11.Eylül 1987, Bursa.
 • "Fleksor Tendon Kesilerinin Cerrahi Tamirinden Sonra Erken Rehabilitasyon Metodlarından Elastik Band Traksiyonu İle Erken Pasif Hareket Metodunun Değerlendirilmesi"
  Fzt. F. Tetik
  XI.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 6-11 Eylül 1987, Bursa. (3. lük ve Teşvik Ödülü)
 • “Replantasyonlar”
  Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Fzt.F.Kul
  ,11. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 27-30 Eylül 1989-Ankara,sf.701
 • Replantasyonlar
  Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Tetik
  2. El Cerrahisi ve Rekonstürksiyonu Kongre Kitabı, 23 Nisan 1991-Kuşadası, sf.42-45.
 • Extremity Replantations and Their Functional Results.
  Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Kul
  10.Symposıum of the International Society Of Reconstructive Microsurgery, September.15-21, 1991, Münich-Germany.
 • Ekstremity Replantations and their functional results
  Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Kul
  11th Congress of the International Microsurgical Society, June.21-26,1992, Rodos-Yunanistan
 • Replantasyonlar ve Fonksiyonel Sonuçları
  Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Tetik
  El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi, 1993, No:1,sf.30.
 • Replantations And Their Functional Results: The Turkish Experience
  Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Tetik.
  Microsurgery, Vol.14, Number.2, P.101 , 1993.
 • Distal Parmak Replantasyonları
  Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Fzt.F.Kul
  3. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongre Kitabı, 63-65, 1994.
 • El Cerrahisinde Splintleme
  Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan, Fzt.A.Enhoş
  3. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongre Kitabı, 160-161, 16-17, 1994.
 • Replantation Of Distal Finger
  Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Kul
  International Congress Of Surgery of The Hand And Upper Extremity, 24-29.Eylül.1994, İzmir-Türkiye.
 • “14 Years Of Experıence Of Rehabılıtatıon In Replantatıon As Hand And Mıcrosurgery Hospıtal
  Fzt.F.Kul
  nternational Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, 24-29.Eylül.1994, İzmir
 • he Results of Microsurgical Repairs of Upper Extremity Nerve Injuries
  Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul
  12th Congress of the International Microsurgical Society. 2-7.Ekim.1994. Nara-Japonya.
 • Özel Tip Tortikollis Ateli
  Dr.A.Bora, Dr.F.Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan,Fzt.A.Enhoş.
  Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Vol.29:1, 60-62, 1995.
 • CP’de Rehabilitasyon
  Fzt. F. Kul
  Türk-Alman Ortopedi Toplantısı, 16-17 Haziran 1995, KONYA. (Panelist)
 • CP'de Üst Ekstremite Rehabilitasyonu
  Fzt. F. Kul
  17Ekim1995, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İZMİR
 • Physicaltherapy and Functional Evaluation of the Total Major Amputations
  Fzt.G.Arıkan, Fzt.F.Kul, Fzt.A.Enhoş, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora
  3rd. International Congress of the International Federation of Societies of Hand Therapists (IFSHT).July 4-6,1995, Helsinki-Finland.
 • I. ve II. Bölgede Fleksor Tendon Onarımı Sonuçlarımız
  Dr.F.Özerkan, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Fzt.F.Kul
  5. Milli El cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongre Kitabı, 261-265, 1996.
 • Üst EkstremiteCerrahisinde Fizyoterapi
  Fzt.Kul F.
  4. Rehabilitasyon Günleri 9 Eylül Üni. FTR YO. 8 Nisan 1996, İzmir
 • Seven Years Experience in Cerebral Palsy Surgery and Rehabilitation
  Dr.A.Bora, Dr.F. Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul
  IInd European Congress of Hand Surgery and Hand Physiotherapy, April 13, 1996, Paris-Fransa
 • “Our Experience with RSD Problem
  Fzt.A.Enhoş, Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan, Dr.A.Bora.
  , IInd European Congress of Hand Surgery and Hand Physiotherapy, April 13, 1996, Paris-Fransa
 • Our Experience of the Treatment of Reflex Sympathetic Dystrophy
  Fzt.A.Enhoş, Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan, Dr.A.Bora
  Brussels International Upper Extremity Symposium, April, 29-30, 1996, Brussels-BELGIUM
 • Seven Years Experience ın Cerebral Palsy Surgery and Rehabilitation
  Dr.A.Bora, Dr.F. Özerkan, Dr.Y.ADEMOĞLU, Fzt.F.Kul.
  International Congress of Reconstructive Surgery of the Extremities Including War Injuries, 27-30.Ekim.1996,Tahran-İRAN.
 • The Results of Microsurgical Repairs of Upper Extremity Nerve Injuries
  Dr.A.Bora, Dr.S.Ada, Dr.F. Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul
  International Congress of Reconstructive Surgery of the Extremities Including War Injuries, 27-30.Ekim.1996, Tahran-İRAN
 • “Modifiye Kleinert Yöntemi ile Zone II Fleksor Tendon Tamir Sonuçları
  Fzt.F.Kul, Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu
  VI.Fizyoterapi'de Gelişmeler Sempozyumu, 6-9 Kasım.1996, Pamukkale-DENİZLİ
 • even Years Experience ın Cerebral Palsy Surgery and Rehabilitation
  Dr.A.Bora , Dr.F. Özerkan, Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.F.Kul
  VIII.Cuban Congress on Orthopaedics and Traumatology, 11-15.Kasım.1996, Havana-KÜBA
 • Rehabilitation of Zone II Tendon Repairs with Modified Kleinert Method, Combined withPassive Motion
  Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan, Fzt.A.Enhoş, Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada.
  F.E.S.S.H. Fourth Congress Federation of the European Societies for Surgery of the Hand and Hand Physiotherapists, 15-18.Haziran.1997, Bologna-ITALY.
 • Fleksor ve Ekstansor Tendonların Rehabilitasyonu
  Fzt. F. Kul
  Hacettepe Üniv.Tıp Fak. Plastik ve Rek.Cerrahi Ana Bilim Dalı "Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Semineri", (Konferans), 4 Mart 1998, ANKARA.
 • Zone II' deki Fleksor Tendon Yaralanmalarında Kombine Pasif Hareket ile Modifiye Kleinert Yöntemimizin Sonuçları
  Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan, Fzt.A.Enhoş, Dr.S.Ada, Dr.İ.Kaplan.
  9 Eylül Üni. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. tarafından düzenlenen 1.Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 2-4.Nisan.98, Prenses Otel, İZMİR
 • “Zone V, VI, VII Ekstensor Tendon Tamirlerinde İmmobilizasyon ve Erken Pasif Mobilizasyon Sonuçlarının karşılaştırılması
  Fzt.G.Arıkan, Fzt.F.Kul, Fzt.A.Enhoş, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.İ.Kaplan.
  9 Eylül Üni. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. tarafından düzenlenen 1.Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 2-4.Nisan.98, Prenses Otel, İZMİR
 • Radial Sinir Paralizileri'nde Tendon Transferi Ameliyatlarının Değerlendirilmesi
  Fzt.A.Enhoş, Fzt.G.Arıkan, Fzt.F.Kul, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan.
  9 Eylül Üniv.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. tarafından düzenlenen 1.Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 2-4.Nisan.98, Prenses Otel, İZMİR
 • An Evaluation of Tendon Transfer Surgeries in Radial Nerve Paralysis
  Fzt.A.Enhoş, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan
  4th Congress International Federation of Societies for Hand Therapy, 24-26.May.1998, Vancouver-CANADA
 • Comparison of Clinical Results of Immobilization and Early Passive Mobilization Following Extensor Repairs In Zone V, VI, VII
  Fzt.G.Arıkan, Fzt.F.Kul, Fzt.A.Enhoş, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.İ.Kaplan.
  4th Congress International Federation of Societies for Hand Therapy, 24-26.May.1998, Vancouver-CANADA
 • Üst Ekstremitede Sinir Greftlemesi Sonuçları
  Dr.Y.Ademoğlu, Dr.İ.Kaplan, Fzt.F.Kul.
  6.Türk El Cerrahisi Kong. Kitabı, sf.174-177, 1998.
 • The results of Nerve Grafting in Upper Extremity
  Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.F.Özerkan, Fzt.F.Kul
  Turkish Journal of Hand Surgery and Microsurgery (El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derg.), Number: 6-7, 41-44, 1998.
 • Tenisçi Dirseğinin Rehabilitasyonu
  Fzt. F. Kul
  , Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 29 Eylül-2.Ekim 98, İZMİR.
 • El Başparmağı Rekonstrüksiyonları
  Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.M.Kayalar, Fzt.F.Kul
  Aktüel Tıp Dergisi (Ortopedi Sayısı), Cilt 4, Sayı 8, Eylül.1999.
 • Humerus Cisim Kırıklarına Eşlik Eden Radial Sinir Yaralanmalarının Prognozu
  Fzt.G.Arıkan, Dr.M.Kayalar, Fzt.F.Kul, Fzt.A.Enhoş
  7.Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı, 123-2125, 2000.
 • Multilated El Yaralanmaları
  Fzt.F.Kul
  7. Tük El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi 19-22 Mayıs 2000- Maçka İSTANBUL (Panelist)
 • Ekstensor tendonların kompleks yaralanmalarınının tedavisinde immobilizasyon ve erken pasif hareket yöntemlerinin karşılaştırılması
  Dr.Y.Ademoğlu, Fzt.G.Arıkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.S.Ada, Fzt.F.Kul, Fzt.A.Enhoş.
  ,Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Vol.35, No:1:28-34, 2001.
 • Reconstruction of Skin and Tendon Defects from wound Complications After Achilles Tendon Rupture
  Dr.Y.Ademoğlu, Dr.F.Özerkan, Dr.S.Ada, Dr.A.Bora, Dr.İ.Kaplan, Dr.M.Kayalar, Fzt.F.Kul
  The Journal of Foot and Ankle Surgery, May/June, Vol.40, No:3, 158,165, 2001.
 • Our Functional Results Following Muscle Transfer on the Shoulder in Patients with Obstetrical Brachial Plexus Palsy (OBPP)
  Fzt.Deniz Dikmen, Dr.F.Özerkan, Fzt.A.Enhoş Fzt.Firdevs Kul
  5th Congress International Federation of Societies for Hand Therapy, June 11-13 2001, İSTANBUL
 • The Results of Modified Kleinert Method Combined with Passive Motion in Zone II Flexor Tendon Injuries
  Fzt.B.Keleşoğlu, Fzt.F.Kul, Dr.S.Ada, Fzt.G.Arıkan, Fzt.Emel Çiçek.
  5th Congress International Federation of Societies for Hand Therapy, June 11-13 2001,İSTANBUL
 • Subakromial İmpingement Sendromunda Konservatif Tedavi Sonuçlarımız
  Fzt.G.Arıkan, Fzt.E.Çiçek, Dr.M.Kayalar, Fzt.D.Dikmen, Fzt.A.Enhoş, Fzt.F.Kul.
  40.Yıl Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 26-29 Ekim 2001, ANTALYA
 • Üst Ekstremite Periferik Sinir Tamirlerinden Sonra Splintleme
  Fzt.F.Kul, Fzt.G.Arıkan, Fzt.A.Enhoş, Fzt.B.Keleşoğlu, Fzt.E.Çiçek Fzt.D.Dikmen
  40.Yıl Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 26-29 Ekim 2001, ANTALYA
 • Major Replantation in Upper Extremity Evaluation of Late Results With Quantitave Approach to Sensibility and Motor Function.
  Dr.A.Bora, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Enhoş, Dr.O.Seçkin, Dr.Sait Ada, Dr.Fuat Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.F.Kul.
  ,International Congress The Tactic Aspects in Reconstructive Microsurgery, Abstract Book, 46-55, 12-13 August, 2002, Bishkek-KYRGYZSTAN
 • Ekstansör Tendon Yaralanmalarında Görülen Komplikasyonlar
  Fzt. F.Kul
  Tendon Yaralanmalarında Rehabilitasyon Yöntemleri ve Sorunları Sempozyumu, 16-17 Nisan 2004, İzmir (Konferans)
 • “Duyu Eğitimi ve Plastisite”, Periferik Sinir Cerrahisinde Güncel Gelişmeler
  Fzt. F. Kul
  EMOT Hastanesi, 2 Nisan 2005, İZMİR. (Konferans)
 • Tendon Yaralanmalarında Rehabilitasyonun Önemi
  Fzt.F.Kul
  Prof.Dr.Rıdvan EGE Temel El Cerrahi Bilgi Kursu, 24-25 Şubat 2006 Ankara (Eğitici -Konferans)
 • Zone 1 ve 2 Fleksör Pollicis Longus Tamirlerinde Modifiye Kleinert Yöntemi ile Takip Sonuçlarımız
  Fzt.B.Keleşoğlu, Fzt.F.Kul, Dr.E.Bal, Dr.T.Toros.
  10.El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 25-28 Mayıs 2006, Antalya
 • Major Replantasyonların Fonksiyonel Sonuçları ve Major Replantasyonlarda Rehabilitasyon
  Fzt.F.Kul
  Şişli Etfal ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinin düzenlediği yabancı öğretim üyesi eğitim programı, 05 Eylül 2007, İstanbul
 • Zone 1 ve 2 Fleksör Pollicis Longus Tamirlerinde Modifiye Kleinert Yöntemi ile Takip Sonuçlarımız
  Fzt.B.Keleşoğlu, Fzt.F.Kul, Dr.E.Bal, Dr.T.Toros.
  10.El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 25-28 Mayıs 2006, Antalya
 • Major Replantasyonların Fonksiyonel Sonuçları ve Major Replantasyonlarda Rehabilitasyon
  Fzt.F.Kul
  Şişli Etfal ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinin düzenlediği yabancı öğretim üyesi eğitim programı, 05 Eylül 2007, İstanbul
 • Elin Replantasyon ve Revaskülarizasyonunda Cerrahi ve Rehabilitatif Yaklaşımlar
  Dr.S.Ada, Dr.M.Kayalar, Fzt.F.Kul
  Türkiye Klinikleri. J PM&R_Special Topics, 2008, 1(1)
 • Elde Splintleme Teknikleri
  Fzt.F.Kul
  11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs 2008, Çeşme-İzmir (Eğitim Kursu- Konferans)
 • Major Replantasyon Uygulanan Hastalarda Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız
  Dr.K.Özaksar, Dr.T.S.Sügün, Fzt.F.Kul, Dr.S.Ada, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.A.Bora
  11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs 2008, Çeşme-İzmir
 • Serebral Paralizide Alt Ekstremite Sorunlarında Fizyoterapi Prensipleri
  Fzt.F.Kul
  12. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu 6-9 Kasım 2008, Eskişehir (Konferans)
 • Long-Term Results of Major Upper Extremity Replantations
  Dr.T.S.Sügün, Dr.K.Özaksar, Dr.S.Ada, Fzt.F.Kul, Dr.F.Özerkan, Dr.İ.Kaplan, Dr.Y.Ademoğlu, Dr.M.Kayalar, Dr.E.Bal, Dr.T.Toros, Dr.A.Bora
  Acta Orthop Traumatol Turc 2009; 43(3); 206-213.
 • El Rehabilitasyonu
  Fzt.F.Kul
  Pamukkale Üniversitesi Kariyer Günleri 11-13 Mayıs 2010,(Konferans)
 • Elde Skar ve Kontraktüre Fizyoterapi Bakışı
  Fzt. F. Kul
  12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi ve 1. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, 19-22 Mayıs 2010, Antalya
 • El Rehabilitasyonu ve El Rehabilitasyonunda Yara İyileşmesinin Önemi
  Fzt.F.Kul
  IV. Ulusal Fizyoterapi Öğrenci Platformu Kongresi, 6-8 Mayıs 2011, İzmir, (Konferans)
 • El Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu Kursu- Fleksor Tendon Yaralanmalarında Uygulanan Rehabilitasyon
  Fzt. Kul F.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, 14-18 Eylül 2011, Çeşme-İzmir
 • CP’de Rehabilitasyon
  Fzt. Kul F.
  Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu IV, 17-18 Şubat 2012, Adana, (Eğitici - Konferans)
 • Fleksor Tendon Yaralanmalarında Uygulanan Rehabilitasyon Yöntemleri
  Fzt. Kul F.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim- 4 Kasım 2012, Antalya.
 • Atelleme İlkeleri ve Teknik Ayrıntılar
  Kul F, Karayağmurlar G, Keleşoğlu B.
  El Rehabilitasyonu: Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi,2013, 455-481. (Kitap)
 • Splinting
  Fzt.F.Kul
  XVIIIth Federation of European Societies for Surgery of Hand Congress” May 29 – June 1 Belek Antalya (Konferans)
 • Common Splinting Procedures After Nerve Injuries
  Fzt.B.Keleşoğlu, Fzt.F.Kul
  Federation of European Societies for Surgery of the Hand Instructional Courses 2013”, Ed.Lars B.Dahlin, Co-Ed.Gürsel Leblebicioğlu, FESSH 2013: 359-368.(Kongre Kitabı)
 • “El Rehabilitasyonuna Genel Bir Bakış
  Fzt.F.Kul
  Şifa Üniversitesi FTR Y.O, İzmir, (Konferans)
 • Fleksör Tendon Yaralanmalarında Erken Pasif Hareket Yöntemi
  Fzt.Kul F
  14. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi ve 3. Ulusal El Rehabilitasyon Kongresi, 15 – 18 Mayıs 2014, Bursa
 • Serebral Paralizide Splintleme
  Fzt.F.Kul
  V.Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri GATA, Ankara (Konferans)