MİKROCERRAHİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirket yönetim kurulunun 28.05.2021tarihli almış olduğu karara istinaden; Ortaklar Genel Kurulu 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.06.2021 günü saat 17.00 de Şirket merkez adresi 1418 sokak No:14 Kahramanlar – İZMİR adresinde yapılacaktır.

Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklara gönderilecek davet mektubu giriş kartı hükmündedir.

T.T.K.’nun 437. maddesi Yıllık olağan genel kurul için şirketimizin Ana sözleşme, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının Toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimizde, ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgi edinmeleri saygı ile duyurulur.

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1- Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması

2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

3- Yönetim Kurulu’nun 2020 yılına ait Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi

4- 2020 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve Genel Kurul tarafından onaylanması

5- Yönetim Kurulunun ibrası

6-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddelerince belirtilen şirketle mukavele yapma yasağı ve rekabet yasağı hususunda izin verilmesi,

7-2020 yılı karının dağıtılması konusunda yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8- Dilek, temenniler, kapanış

 

BİZZAT TOPLANTIYA KATILAMAYACAKLAR İÇİN VEKÂLETNAME ARANMAKTADIR.