Emot'un Öyküsü

Başlangıç

EMOT’un kuruluş öyküsü, 1986 yılında Prof. Dr. Arslan Bora ve Prof. Dr. Sait Ada’nın İzmir’de ortak muayenehane açmasıyla başladı. O dönemde, eş zamanlı olarak SSK İzmir –Buca Eğitim Hastanesi’nde başasistanlık yapmakta olan iki profesör, birlikte el cerrahisi ve mikrocerrahi merkezi oluşturma projesini hayata geçirmek üzere yola çıktılar. Bu oluşum için ABD'deki görevinden ayrılan Uzm. Fzt. Firdevs Kul ve Op. Dr. Fuat Özerkan da bu projeye dahil oldu.
İzmir’in İlk Özel Dal, Türkiye’deki İlk El ve Mikrocerrahi Özel Dal Hastanesi EMOT
İzmir’de ilk replantasyon, 1986 yılında, Prof. Dr. Arslan Bora tarafından SSK Buca Eğitim hastanesinde yapıldı. El Cerrahisi grubu adı altında gerek Buca Eğitim, gerekse özel hastanelerde pek çok el cerrahisi – mikrocerrahi girişim ve rehabilitasyon gerçekleştirildi. Bu gelişmeler ışığında, geleceğe yönelik planların tamamlanması ve alt yapı sorunlarının çözümlenmesi ile Prof. Dr. Arslan Bora önderliğinde hastaneye dönüşme kararı verildi. Kurucuların çoğunluğu, hastanenin aynı zamanda çalışanları ile maddi beklentisi olmadan kuruluşa destek veren hocalar ve dostlar oldu. Bu girişimler ve desteklerle EMOT, 1991 yılında İzmir’in ilk özel dal hastanesi ve Türkiye’deki ilk El ve Mikrocerrahi Özel Dal Hastanesi olarak sağlıklı bir yaşam için kapılarını açtı. 1993 yılında Doç. Dr. İbrahim Kaplan ve Doç. Dr. Yalçın Ademoğlu ekibe katılarak hastanenin gücünü arttırdı.

EMOT Büyüyor

1999 yılında ameliyathane ve yatak sayısı arttırıldı, hekim kadrosu güçlendirildi. Böylece fiziksel olarak da büyüyen EMOT, bölgenin önde gelen acil Mikrocerrahi ve Travmatoloji merkezine dönüştü. Elektif olgular ile yılda ortalama 3.000 ameliyat ve 10.000 poliklinik sayısına ulaştı. Bölgede ve ülkede en güvenilir kuruluş olma yolunda hızla ilerledi.

EMOT Felsefesi

Bilimsel araştırmalar ile sürekli meslek içi eğitim ve etik ilkeler EMOT’un felsefesini oluşturmaktadır. İlk günden bu yana, felsefesinden taviz vermeden büyümeyi sürdüren EMOT, aynı zamanda daha sağlıklı bir toplum için geleceğin uzmanlarını yetiştirmek amacıyla, genç meslektaşlarına üst düzeyde Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi-Mikrocerrahi eğitimi vermektedir.

Misyonumuz ve İlkelerimiz

İnsanı  bütünüyle kabul etmek,

Hastaya   zarar vermemek  (Hipokrat),

Tıbbi ve uygar etiğe bağlılık,

Çalışan, hasta ve hasta yakını memnuniyeti,

Sürekli eğitim ve gelişim,

Çalışanların destek ve katılımı,

Dünya ile boy ölçüşebilmek

Bu misyon ve ilkeler ışığında, hastalarını en kısa sürede fiziksel ve ruhsal iyilik hali ile topluma, ailesine ve üretime kazandırmak, EMOT Hastanesi’nin  bir sağlık eğitim merkezine dönüşmesinde, alt yapıyı kurmak temel hedeflerimizdendir. Tüm bu ilke ve hedeflere bağlı olarak,

Ellerimizle ve yüreğimizle

Mutlulukla ve sağlık yolunda

Ortak amaçlara

Tırmanış

EMOT Hastanesi’nin vizyonunu oluşturmaktadır

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması