Hasta Güvenliği Önceliğimiz

Hasta Güvenliği Önceliğimiz

25/03/2022

Sağlık hizmetlerimizin sunumunda, hasta güvenliği önceliğimizdir. Hastalarımızın zarar görmesini engellemek amacıyla gerekli risk değerlendirmeleri yapılmış ve buna yönelik önlemler alınmıştır. Hasta güvenliğinin devamlılığı açısından tüm çalışanlarımıza  bilgilendirme ve eğitimler verilmekte ayrıca  hasta güvenliği komitesi tarafından denetlenmektedir.

Hasta güvenliğinde kimlik doğrulamanın önemi nedir?

Hastanemizde hasta kimlik tanımlama ve doğrulama işleminde; bileklik kullanılmaktadır. Bileklik, barkodlu olup hastanın adı soyadı, protokol numarası,doğum tarihi bilgilerini içermektedir. Allerjisi olan hastalarda kırmızı renkli, diğer hastalarda beyaz renkli bileklik kullanılır. Hasta ve yakını  bileklik hakkında bilgilendirilir. Hasta kimliği, tanı, tetkik,  tedavi ve takip için yapılacak her türlü işlem öncesi aktif iletişim tekniği ile doğrulanır.

Etkili iletişim ortamının sağlanması hasta güvenliğini etkiler mi?

İletişim, sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan tıbbi hatalara doğrudan neden olması bakımından önemlidir. Etkili iletişim; doğru zamanlı, kesin, tam, belirsizlik taşımayan ve alıcı tarafından anlaşılan, hataları azaltan ve hasta bakımında iyileşmeyle sonuçlanan elektronik, sözlü ve yazılı iletişimdir.

İlaç güvenliği nasıl sağlanır?

“İlaç Güvenliği”, hastaların tedavilerinde kullanılacak olan ilaçların; saklanması, nakli, hastaya uygulanması, uygulama sonrası gözlemi gibi ilaçların, her aşamada güvenli kullanımını sağlamak amacıyla yapılanları kapsar.

Hastanın beraberinde getirdiği, hastanede tedavi sırasında uygulanan ve taburculuk sonrası uygun görülen ilaç tedavisinin yönetimi ve herhangi bir reaksiyon karşısında izlenecek yol belirlenmiştir. İlaç uygulamalarının her aşamasında ; Doğru ilaç -Doğru doz -Doğru hasta – Doğru zaman – Doğru yol – Doğru ilaç şekli – Doğru etki -Doğru veriliş süresi -Doğru kayıt ilkesine uyulur.

Güvenli Cerrahinin Sağlanması

Güvenli cerrahi; sağlık hizmetlerine bağlı gelişebilecek tıbbi hataları önlenmek için hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrası , doğru taraf, doğru prosedür ve doğru hasta cerrahisinin sağlanmasıdır.

El Hijyeni

Hastane kaynaklı infeksiyonlar, el hijyeninin doğru uygulanmasıyla çok büyük oranda azaltılabilmektedir.  Farkındalığı arttırmak  amacıyla  çalışanlara eğitimler verilmektedir. El hijyeni uygulamaları için hastanemizde asılmış afiş ve broşürlerden yaralanabilirsiniz. Hastanemizde el hijyeni uygulamasını arttırmak  için ihtiyaç duyulan bütün olanaklara kolay ulaşım sağlanmıştır.

Düşmelerin önlenmesi

Hastanede düşmek, refakatçilerin yaralanması, hastanın ikincil yaralanmalara maruz kalmasına yol açabilen  ve çoğunlukla basit yöntemlerle önleyebileceğimiz bir durumdur.

Sıklıkla karşılaşılan düşme nedenleri; görme-işitme kaybı, denge problemleri, baş dönmesi, ilaç kullanımı, yardımcı ekipman kullanımı ( koltuk değneği,  walker, işitme cihazı vb), sistemik hastalıklar, çevresel faktörlerdir(ıslak zemin, dağınık oda, yetersiz aydınlatma vb ).

Kuruma kabulünüz sırasında, ameliyat sonrası ve durumunuzla ilgili  her değişiklik olduğunda hemşireler tarafından düşme riskiniz değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda tüm sağlık personelleri ve hasta yakınları bilgilendirilerek oda kapısına yüksek düşme riskini tanımlayıcı figür yerleştirilir.

Hastanede tedavi gördüğü süreçte hastanıza sakinleştirici ilaç verildiyse, ağrısı için belinden veya bacaklarından kateter aracılığıyla ağrı kesici ilaç uygulanıyorsa, herhangi bir bacağınız uyuşturulduysa kendinizi normal hissetseniz bile “Düşme Riskiniz” artmıştır. Hemşire veya hekiminize sormadan ayağa kalkmayınız. Güvenliğiniz sağlanarak ayağa kaldırılacak veya yürütüleceksiniz.

Görüşmeyi başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?