Hasta Rehberi

✦ Hasta Rehberi

Hasta Hak ve Sorumlulukları ve Ziyaretçi Kuralları

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 • Hastanemize başvuran her birey fiziksel düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı tedavi olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hasta doktoru ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı

 • Hasta her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.
 • Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Mahremiyet Hakkı

 • Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

Bilgi İsteme Hakkı

 • Hastanın sağlık hizmet ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi isteme hakkı vardır.

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme

 • Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kurumunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek/vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Kayıtları İnceleme ve Bilgilerin Gizli Tutulma Hakkı

 • Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.
 • Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

Reddetme, Durdurma ve Rıza

 • Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
 • Hiç kimse; kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

 • Hastanemizin imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirmeleri için gereken tedbirler alınır.

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

 • Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, Hastanemizin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.
 • Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve Hastane imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurması istenebilir.

Sağlık Personelini Bilgilendirme

 • Tıbbi durumu, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak sağlık personeline aktarmalıdır.
 • Tedavi süresince durumunda meydana gelen değişiklikleri zaman kaybetmeden sağlık personeline iletmelidir.

Hastane Kurallarına Uyma

 • Sağlık kurumunun kural ve uygulamalarına uygun davranmalı ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmelidir.
 • Randevu saatlerine uygun hareket edemeyeceği durumda kurumu bilgilendirmeli iptal ya da değişiklik talep etmelidir.
 • Hastanede bulunan diğer hasta/hasta yakını ve çalışanların haklarına saygı göstermelidir.

Tedavisi Hakkında Önerilere Uyma

 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmalıdır.
 • Hekimin önerilerine uyulmaması ya da tedavinin reddedilmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlar hastanın sorumluluğundadır.

Ziyaretçi Kuralları

Hastalarımızın sağlığı, tedavilerinin aksamaması ve güvenliği açısından en iyi hizmeti alabilmeleri için lütfen belirtilen kurallara özen gösteriniz.

 • Ziyaret saatlerimiz 10:00 ile  22:00 saatleri arasındadır.
 • Hastanın sorumlu doktoru tarafından ziyareti uygun görülmüyorsa, ısrar edilmemelidir.
 • Ziyaret sırasında, hastaya muayene ya da işlem yapılıyorsa odadan çıkılmalıdır.
 • Hastalarımızın dinlenme ve diğer ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ziyaret süresinin mümkün olduğunca kısa tutulmasına, 2 kişiden fazla ziyaretçi olmamasına ve katlarda beklenilmemesine özen gösterilmelidir.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası ellerin mutlaka yıkanması ve el dezenfektanı kullanılması konusunda dikkatli olunmalıdır.
 • Ziyarete gelirken yiyecek, içecek ve çiçek getirilmemesine özen gösterilmelidir. Yiyecek ve içecek enfeksiyon açısından, çiçek ise alerji açısından risk oluşturabilmektedir.
 • Yoğun bakım hastaları ile bulaşıcı salgın hastalık taşıyan hastaların ziyaret kuralları farklıdır, birim sorumluları tarafından bu konuda bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ziyaret sırasında, ortamdaki eşya ve alanlara, hastaya bağlı bulunan ekipmanlara dokunmamaya ve hasta yatağına oturmamaya dikkat edilmelidir.
 • Ziyaret esnasında yüksek sesle konuşulmamalı; hastanız ve diğer hastaların mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı olduğu zaman odaya girmeden önce hemşireden bilgi alınmalıdır.
 • İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda, izolasyonun kategorisine uygun olarak gereken önlemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara uyulmalıdır. İzolasyon uygulanan hastalara ziyaretçi kabulü hekim onayı ve sorumlu hemşiresinin bilgisi dahilinde yapılır.

Odalarda ve hastane içerisinde sigara içilmesi yasaktır.

Kimler Hasta ziyaretine gelmemelidir?

 • 12 yaş altı çocuklar
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma şikayeti olan ve bilinen enfeksiyon hastalığı olan kişiler
 • Herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler
 • Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

Refakatçi Kuralları

 • Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 • Refakatçi tüm ziyaretçi kurallarından sorumludur.
 • Refakatçiler, doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Sağlık personeli tarafından  anlatılan eğitimlere  dikkat edilmelidir. (El hijyeni, düşme riski eğitimi gibi)
 • Refakatçı, başka hastalara ait odalara girmemelidir.
 • Sağlık personeli istemi dışında, hasta izinsiz şekilde hastane dışına çıkarılmamalı ve yatağı değiştirmemeli.
 • Refakatçı hastanın yanından ayrılacağı durumlarda ve refakatçi değişimlerinde, sağlık personeline haber verilmelidir.
 • Hastanemizden sağlık hizmeti alırken yaşanan sıkıntı ya da sistem ile ilgili aksaklıklar, öneri, şikâyetler ve teşekkürler için görüş-öneri formları, hasta deneyim anketleri doldurularak memnuniyet/şikâyet kutularına atılabilir ya da ‘’Hasta Hakları Birimi’’ nedirek yazılı veya sözlü olarak iletilebilir.

Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz…