Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT)
Doç. Dr. Mehmet ARGIN
Uzm. Dr. Banu KÜÇÜK TAYLAN
EMERGENCY CARE
+90 232 441 0 1217/24 Acil Sağlık Hizmeti
Randevu Alın

Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT)

• EMOT’ta• EMOT Plus’ta

Bilgisayarlı tomografi (BT) tetkiki X-ışınları kullanılarak incelenen bölgenin kesitsel görüntülerinin elde olunduğu bir görüntüleme yöntemidir. 

 

 

Doktorlar

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT/CT) HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ!

Gebelerde ve Çocuklarda BT Kullanılır mı?

X-ışınlarının iyonize radyasyon özelliği bulunması nedeniyle gebelerde BT kullanılmamaktadır. Çocuk hastalarda son tercih olarak, mutlak ihtiyaç halinde kullanılabilmektedir. Yapılan tetkike göre maruz kalınan x-ışını dozu değişmektedir. Yeni teknolojik gelişmeler ve düşük dozlu tetkikler sayesinde alınan radyasyon dozu azaltılmaktadır.

İlaçlı (Kontrastlı) BT Nedir?

İlaçlı (kontrastlı) ve ilaçsız (kontrastsız) olarak yapılabilen BT incelemeleri vücutta neredeyse hemen her bölgenin incelenmesinde  kullanılabilmektedir. İlaçsız tetkikler için herhangi bir hazırlık gerekmemektedir. İlaçlı tetkikler için en az 4 saatlik açlık ve kanda bakılan böbrek fonksiyon testlerinin yapılması lazımdır. Verilecek ilaca karşı alerji öyküsü olup olmadığı tetkiki yapacak teknisyene ve doktora iletilmelidir. Böbrek ve tiroid fonksiyonlarının bozukluğunda, kontrast maddelere alerji varlığında ilaçlı tetkik yapılamamaktadır.

EMOT'ta BT Hangi Durumlarda Kullanılır?

Hastanemizde çok kesitli (çok dedektörlü) BT cihazı bulunmakta olup en sık kemik kırıkları, eklem çıkıkları ve kırıklı çıkıklarını ve kemik tümörlerini değerlendirmekte kullanılmaktadır. Bunun dışında özellikle travma hastalarında kemik kırıklarına eşlik edebilecek damar yaralanmalarını değerlendirmekte ilaçlı BT’den (BT anjiografi) faydalanılmaktadır.

BT Çekilirken Ne Yapmalıyım?

Tetkikler oldukça kısa sürede tamamlanmaktadır (birkaç dakika gibi). İşlem sırasında hareketsiz olunması gerekmekte olup, karın ve göğüs tetkiklerinde kısa süreli nefes tutulması istenmektedir. İlaçsız tetkik sırasında herhangi bir rahatsızlık hissedilmez. İlaçlı tetkiklerde bazen çok kısa süreli bulantı, sıcak basması gibi etkiler görülebilir ve genellikle kendiliğinden geçer.

İnceleme ve Rapor Bilgilerime Ne Zaman Ulaşabilirim?

Doktorunuzun muayene sırasında ki BT inceleme isteğini takiben, o an için BT sırası bekleyen hasta durumuna göre en kısa sürede görevli personellerimiz tarafından yönlendirmeniz yapılmakta, BT incelemeniz gerçekleştirilerek raporunuz hazırlanmaktadır.

Eski Radyoloji İncelemelerine İhtiyaç Var mı?

Teşhis ve takibin doğru yapılabilmesinde karşılaştırma önemli olup varsa eski incelemeler (Ultason/Doppler, Ultrason Raporları, BT/MR ve Röntgen İncelemeleri) tetkik sırasında getirilmelidir.

Görüşmeyi başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?