EMG (Elektromiyografi)
Doç. Dr. Muhteşem GEDİZLİOĞLU
EMERGENCY CARE
+90 232 441 0 1217/24 Acil Sağlık Hizmeti
Randevu Alın

EMG (Elektromiyografi)

• EMOT Plus’ta

Elektrofizyoloji bilim dalının elektromiyografi (EMG)/elektronörografi (ENG) bölümü sinir sisteminin “çevresel sinir sistemi denen kas, kas sinir kavşağı ve kol-bacaklardaki çevresel sinirlerin özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bunun için bütün bu işlevleri yapabilen kompakt bir cihaz olan EMG/ENG cihazı kullanılır.

ENG işlemi sinir iletim özelliklerin ölçmekte kullanılır. Bireyin el veya ayaklarının belli noktalarına (çevresel sinirlerin geçtiği noktalar) yüzeyel elektrot yerleştirilir. Daha sonra ayni sinirin geçtiği bir başka noktadan elektriksel uyartım verilir ve ilk elektrottan bu uyartıma elde edilen yanıt kaydedilir. Uyartım ile kayıt noktaları arasındaki mesafe ölçülür. Cihazın ekranından uyartım noktası ile elde edilen yanıtın başlangıcı arasındaki süre ölçülür. Böylece hız=mesafe/süre formülü ile sinirin iletme hızı hesaplanır. Ayni zamanda elde edilen yanıtın boyu ve şekil özelliklerine de dikkat edilir. Bütün sinirlerin önceden belirlenmiş normal değerleri vardır. Buna göre kişinin tüm sinirleri ya da bir siniri, ayni kişinin diğer sinirlerine veya gerekirse karşı yana ve bilinen normlara göre değerlendirilerek anormal olup olmadığına karar verilir. Bu tetkik polinöropatiler ve tuzak nöropatilerin tanısında değerlidir. Bazen ana tanı yöntemidir.

EMG işlemi için steril, tek kullanımlık iğne elektrotlar kullanılır. İğne herhangi bir kasın göbeğine batırılır. Önce tam istirahatte, sonra hafif istemli kasıda ve son olarak tam güç ile kasılmada kas aktivitesi değerlendirilir. Bel/boyun fıtıklarının neden olduğu sinir kökü basılarında, kas hastalıklarında (miyopati), bazı omurilik hastalıklarında (motor nöron hastalığı-ALS), sinir kesileri ve yaralanmalarında ana tetkik yöntemidir.

  • Bel/boyun fıtıkları
  • Polinöropatiler
  • Tuzak nöropatileri (karpal tünel sendromu, kübital oluk sendromu)
  • Sinir/pleksus travmaları
  • Kas-sinir kavşak hastalıkları (miyastenia gravis)
  • Miyopatiler

Kas-sinir kavşak hastalıklarında ise kasın yorulması ile ilgili olarak ardısıra uyartım denen bir yöntem ile tanı konabilir. Bu yöntem elektriksel uyartımların farklı frekanslarda diziler halinde verilmesi şeklinde uygulanır. Gerekirse daha yeni bir teknik olan tek lif EMG ile de kas-sinir kavşağının işlevleri değerlendirilebilir. Elektrofizyolojinin pek çok farklı uygulaması daha vardır. Elektroensefalografi (EEG), uyartılmış potansiyeller (somatosensoriyel, işitsel, görsel), uyku çalışmaları, video-EEG monitorizasyon gibi.

Diğer servisler

Osteoporotik Hastalarda Rehabilitasyon

Rehabilitasyon için denge ve kas güçlendirici egzersizler faydalıdır.

Keşfet
EMOT Plus
Osteoporotik Hastalarda Rehabilitasyon

Kas ve Eklem Enjeksiyonları

Ağrıyı azaltmak, eklem içi iyileşmeyi başlatmak için enjeksiyonlar tercih edilebilir.

Keşfet
EMOT Plus
Kas ve Eklem Enjeksiyonları

Kamburluk (Scheuermann)

Sırt ve göğüs bölgesini ilgilendiren bu sorun fiziksel olarak yaşamı olumsuz etkiler.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Kamburluk (Scheuermann)

Skolyoz (Omurga Eğriliği)

Skolyoz tek başına meydana gelebileceği gibi kamburlukla beraber de oluşabilmektedir. Skolyoz önden/arkadan bakıldığında omurgada yanlara doğru 10°’den fazla eğrilik olmasıdır. Omurganın yana eğrilmesinin yanında omurga kendi ekseni etrafında dönmeye başlar ve genelde normal sınırlarda olması gereken sırttaki kamburlukta azalma gözlenir. Bu açıdan bakıldığında skolyoz omurgada 3 boyutta oluşan bir deformitedir ve bu nedenle tedavisinde de […]

Keşfet
EMOT Plus
Skolyoz (Omurga Eğriliği)

Hipertansiyon ve Koruyucu Kardiyoloji

Hipertansiyon tedavi edilmediğinde; kalp yetmezliği, kalp krizi, böbrek yetmezliği, damarların daralması, beyin kanaması, felç, görme kaybına neden olur.

Keşfet
EMOT Plus

Kalp Yetmezliği, Kalbin Büyümesi

Kalp yetersizliği ilerleyici bir hastalıktır, zaman içinde kalbin kuvveti giderek daha da azalır.

Keşfet
EMOT Plus
Kalp Yetmezliği, Kalbin Büyümesi

Kalp Kapak Hastalıkları ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları

Kalp; Vücudumuza yeterli kanı pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Zamanla kalbimizi zayıflatır ve kalp yetersizliğine zemin hazırlar.

Keşfet
EMOT Plus
Kalp Kapak Hastalıkları ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları

Kalp Krizi

Kalbi besleyen atardamarlarda aniden ortaya çıkan tıkanma ile kalp kasına yeterince kan gitmemesi sonucu kalp dokusunda hasar oluşmasıdır.

Keşfet
EMOT Plus
Kalp Krizi

İç Hastalıkları (Dahiliye) Hizmetlerimiz

İç Hastalıkları (Dahiliye) Servisimizde, hastalıkların teşhis ve tedavisi için titiz ve detaylı bir araştırma gerçekleştirilerek, hastalıkların erken evrede teşhis edilmesi, tedavi için ilgili birimlere yönlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
İç Hastalıkları (Dahiliye) Hizmetlerimiz

Rekonstrüktif Cerrahi

Doğumsal eksiklikler, kaza veya hastalıklar yoluyla oluşan doku ya da organ kayıplarını onarmak ya da yeniden oluşturmayı hedefler. Bunlara ağır yanıklar, iyi ve kötü huylu deri ve yumuşak doku tümörlerinin tedavisi, meme rekonstrüksiyonu, el cerrahisi, yüz ve kulak anomalileri de dahildir. Diğer bir deyişle, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tepeden tırnağa vücudun her bölgesinde ameliyatlar yapar.

Keşfet
EMOT Plus
Rekonstrüktif Cerrahi

Estetik Cerrahi

Estetik cerrahiye başvuru nedeni ne olursa olsun öncelikle gerçekçi beklentilere sahip olmak gereklidir. Hiç unutulmaması gereken nokta, estetik cerrahinin yaşamda mutluluk ya da daha iyi bir ilişki için garanti olmadığı, mutluluğun insanın beyninde başlayıp bittiği gerçeğidir.

Keşfet
EMOT Plus
Estetik Cerrahi

Hemşirelik Hizmetleri

Hastanelerimizde Hemşirelik Hizmetleri; Sağlıkta Kalite Standartları ve hizmet verimliliğinin ön gördüğü gereksinimler belirlenerek, planlanarak, koordine edilerek yürütülür ve yakından takip edilerek, hastalara ilişkin kayıtlar titizlikle değerlendirilir ve raporlanır.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Hemşirelik Hizmetleri

Sinir Blokları

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Sinir Blokları

Ortopedik Rehabilitasyon

Kas ve iskelet sistemi problemlerinin temel ortopedik rehabilitasyon prensipleri ve güncel yaklaşımlar kullanılarak tedavi edilmesidir.

Keşfet
EMOT Plus
Ortopedik Rehabilitasyon

Replantasyon Rehabilitasyonu

Fonksiyonların geri kazanılmasında rehabilitasyon büyük önem taşır.

Keşfet
EMOT Plus
Replantasyon Rehabilitasyonu

Bel Ağrısı

Bel ağrılarının tedavisinde hasta eğitimi, uzun süreli istirahatlerden kaçınma, uygun ergonomik faktörlerin sağlanması, stres yönetimi, uyku düzeni önemlidir.

Keşfet
EMOT Plus
Bel Ağrısı

Omurganın Şekil Bozuklukları

EMOT Plus Hastanesi “Omurga Sağlığı Merkezi” nde; Omurga eğrilikleri, bel kayması, kamburluk, osteoporoz kaynaklı şekil bozukluklarının tedavi ve izlemleri beyin cerrahı, ortopedist ve fizik tedavi uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
Omurganın Şekil Bozuklukları

Bel Fıtığı

Hastanemizde; Transforaminal Endoskopik Lomber Diskektomi (TELD) adıyla genel veya lokal anestezi uygulanarak Endoskopik (Tam Kapalı) Bel Fıtığı ameliyatı yapılmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
Bel Fıtığı

Postür (Duruş) Bozuklukları

En az çaba ile vücut fonksiyonlarının en üst seviyede olması durumudur.

Keşfet
EMOT Plus
Postür (Duruş) Bozuklukları

Kan Hastalıkları

Anemiler (Kansızlıklar): Akut kan kaybına bağlı anemiler, yaralanma ,trafik kazası, ameliyat vs -Kronik kayıplara bağlı anemiler, en sık nedenleri; Demir eksikliği anemisi.
Lösemi: Akut lösemi çocukluk çağının en sık kanseridir. Akut lenfoblastik lösemi olguların %80’ini oluşturur ve 2–5 yaşları arasında zirve yapar.
Lenfomalar: Lenfoma, hücresel matürasyonun farklı evrelerindeki lenfoid hücrelerin oluşturduğu bir grup neoplaziye verilen isimdir.
Myelomlar: Miyelom aktif kırmızı kemik iliğinden köken alan bir tümördür.

Keşfet
EMOT Plus
Kan Hastalıkları

Tiroid Hastalıkları

Troid bezinde büyüme (guatr) ya da troidin çalışmasındaki bozulmalar şeklinde (hipertiroidi ve hipotiroidi) görülmektedir. Troid, boynun ön bölgesinde iki taraflı olarak yerleşmiş, kelebek şeklinde bir iç salgı bezidir.

Keşfet
EMOT Plus
Tiroid Hastalıkları

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Mide Ülserleri, Gastrit ve Reflü: Başlıca neden olarak Stres ve yanlış beslenme ayrıca da helicobakter pylori bakterisinin de olaya karıştığı mide asidinin fazlalığından kaynaklanan problemlerdir.

Keşfet
EMOT Plus
Sindirim Sistemi Hastalıkları

Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT)

Hastanemizde çok kesitli (çok dedektörlü) BT cihazı bulunmakta olup en sık kemik kırıkları, eklem çıkıkları ve kırıklı çıkıklarını ve kemik tümörlerini değerlendirmekte kullanılmaktadır. Bunun dışında özellikle travma hastalarında kemik kırıklarına eşlik edebilecek damar yaralanmalarını değerlendirmekte ilaçlı BT’den (BT anjiografi) faydalanılmaktadır.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Hastanemizde 1.5 Tesla manyetik alan gücüne sahip MR cihazı bulunmaktadır. Her türlü ortopedik MR, beyin, omurga-omurilik, karın bölgesi incelemeleri yapılmakta, gerekli durumlarda ilaçlı (kontrastlı) incelemeler de yapılmaktadır.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

Doppler ultrasonografide ultrasonografideki gibi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılır. Doppler ultrasonografi iyonize radyasyon içermez. Çocuk ve hamilelere uygulanabilir bir tekniktir. Vücutta gösterilebilmiş, kalıcı zararı yoktur.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

Röntgen

Röntgen incelemesi iyonize radyasyon içermektedir. Bu nedenle hamilelerde ancak mutlak gerekli ve acil durumlarda ve karın bölgesi kurşun önlükle kapatıldıktan sonra yapılabilir.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Röntgen

Ultrasonografi

Ultrasonografi uygulaması; Hızlı, pratik, tekrarlanabilir bir yöntem olup anlık görüntü elde edilir ve bu görüntü üzerinden yorumlama gerçekleştirilir.

Keşfet
EMOT
EMOT Plus
Ultrasonografi
Görüşmeyi başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?