EMG (Elektromiyografi)
Doç. Dr. Muhteşem GEDİZLİOĞLU
EMERGENCY CARE
+90 232 441 0 1217/24 Acil Sağlık Hizmeti
Randevu Alın

EMG (Elektromiyografi)

• EMOT Plus’ta

Elektrofizyoloji bilim dalının elektromiyografi (EMG)/elektronörografi (ENG) bölümü sinir sisteminin “çevresel sinir sistemi denen kas, kas sinir kavşağı ve kol-bacaklardaki çevresel sinirlerin özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bunun için bütün bu işlevleri yapabilen kompakt bir cihaz olan EMG/ENG cihazı kullanılır.

ENG işlemi sinir iletim özelliklerin ölçmekte kullanılır. Bireyin el veya ayaklarının belli noktalarına (çevresel sinirlerin geçtiği noktalar) yüzeyel elektrot yerleştirilir. Daha sonra ayni sinirin geçtiği bir başka noktadan elektriksel uyartım verilir ve ilk elektrottan bu uyartıma elde edilen yanıt kaydedilir. Uyartım ile kayıt noktaları arasındaki mesafe ölçülür. Cihazın ekranından uyartım noktası ile elde edilen yanıtın başlangıcı arasındaki süre ölçülür. Böylece hız=mesafe/süre formülü ile sinirin iletme hızı hesaplanır. Ayni zamanda elde edilen yanıtın boyu ve şekil özelliklerine de dikkat edilir. Bütün sinirlerin önceden belirlenmiş normal değerleri vardır. Buna göre kişinin tüm sinirleri ya da bir siniri, ayni kişinin diğer sinirlerine veya gerekirse karşı yana ve bilinen normlara göre değerlendirilerek anormal olup olmadığına karar verilir. Bu tetkik polinöropatiler ve tuzak nöropatilerin tanısında değerlidir. Bazen ana tanı yöntemidir.

EMG işlemi için steril, tek kullanımlık iğne elektrotlar kullanılır. İğne herhangi bir kasın göbeğine batırılır. Önce tam istirahatte, sonra hafif istemli kasıda ve son olarak tam güç ile kasılmada kas aktivitesi değerlendirilir. Bel/boyun fıtıklarının neden olduğu sinir kökü basılarında, kas hastalıklarında (miyopati), bazı omurilik hastalıklarında (motor nöron hastalığı-ALS), sinir kesileri ve yaralanmalarında ana tetkik yöntemidir.

  • Bel/boyun fıtıkları
  • Polinöropatiler
  • Tuzak nöropatileri (karpal tünel sendromu, kübital oluk sendromu)
  • Sinir/pleksus travmaları
  • Kas-sinir kavşak hastalıkları (miyastenia gravis)
  • Miyopatiler

Kas-sinir kavşak hastalıklarında ise kasın yorulması ile ilgili olarak ardısıra uyartım denen bir yöntem ile tanı konabilir. Bu yöntem elektriksel uyartımların farklı frekanslarda diziler halinde verilmesi şeklinde uygulanır. Gerekirse daha yeni bir teknik olan tek lif EMG ile de kas-sinir kavşağının işlevleri değerlendirilebilir. Elektrofizyolojinin pek çok farklı uygulaması daha vardır. Elektroensefalografi (EEG), uyartılmış potansiyeller (somatosensoriyel, işitsel, görsel), uyku çalışmaları, video-EEG monitorizasyon gibi.

Doktorlar
Diğer servisler

Hareket Bozuklukları

Bu hastalıklar, özellikle basal ganglia olarak bilinen derin beyin yapılarının etkilenmesi ile ortaya çıkıyor. Bu yapıların etkilenmesine bağlı olarak gelişen hipokinetik hastalıkları grubunda Parkinson hastalığı, Parkinsonizm ve Huntington hastalıkları yer alıyor. Denge ve koordinasyon bozukluğu ile seyreden, öncelikle beyinciğin etkilendiği Serebelar ataksiler de yine hareket hastalıklarında uzmanlaşmış nöroloji hekimlerinin çalışma alanına giriyor.

Keşfet
EMOT Plus
Hareket Bozuklukları

Beyin ve Damar Hastalıkları

Kesin neden bilinmemekle birlikte; Hipertansiyon, damar sertliği, şeker hastalığı, kan pıhtılaşma bozuklukları, sigara, kalp ritim bozuklukları stres, obezite gibi faktörler sebebiyle beyin damar hasarı sonucu ortaya çıkan, tek taraflı kol-bacakta güç kaybı, hissizlik, görme kaybı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, konuşma-anlama bozukluklara denir. Halk arasında daha çok inme ya da felç olarak adlandırılmaktadır.

Keşfet
EMOT Plus
Beyin ve Damar Hastalıkları

Epilepsi

Epilepsi ya da sara, beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin olağan dışı bir elektro-kimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan sinirsel bozukluktur. Beynin normal faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan elektriğin, aşırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur. Sıklıkla geçici bilinç kaybına neden olur. Epilepsi nöbetleri farklı şekillerde ortaya çıkar. Bazı nöbetlerden önce korku hissi gibi olağan dışı algılamalar ortaya çıkarken, […]

Keşfet
EMOT Plus
Epilepsi

Nörolojik Check-Up

Nörolojik Check-Up; Sağlığınızı korumak için vücudunuzda bilinmeyen nörolojik hastalıkların tespit edilmesine ve gelecekte oluşabilecek nörolojik hastalıkların erken teşhis ve tedavilerin uygulanması açısından gereklidir. Yaş ve cinsiyete bağlı olarak bir hastalığın belirtiler göstermeye başlayarak veya direkt olarak ortaya çıkmasını beklemeden, düzenli aralıklarla Nöroloji Uzmanı’na başvurarak sağlık kontrollerinin yaptırılması, gelecekte yaşanacak hastalıkları önlemede oldukça önemlidir.

Keşfet
EMOT Plus
Nörolojik Check-Up

Demanslar

Demans genel bir kavram olup, bir bireyin bellek işlevlerinin gündelik yaşam aktivitelerini sürdüremeyecek düzeyde bozulmasını ifade eder. Bununla birlikte zaman içinde dikkat, yürütücü işlevler, el becerileri, görsel-uzaysal beceriler gibi diğer bilişsel işlev alanlarında da bozulmalar olur. Demans denince genelde orta yaşlı/yaşlı bireylerin beyindeki yıpranma nedeniyle bilişsel işlevlerinin bozulduğu hastalıklar (dejeneratif demanslar) anlaşılır. Bununla birlikte gençlerde […]

Keşfet
EMOT Plus
Demanslar

Baş Ağrıları

Baş ağrısı son derece önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Keşfet
EMOT Plus
Baş Ağrıları

Kas/Kas-Sinir Kavşağı/Çevresel Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir sistemi, beyincik, beyin, omurilik, çevre sinirler ve kafa sinirlerinden oluşur. Belirtilen bu bölgelerin etkilenmesi sonucunda, sinir sorunları ortaya çıkmaya başlar. Sinir sistemi denilen bölgede meydana gelebilecek en ufak hasar bile, önemli ve kalıcı olabilecek sorunlara yol açabilir. Sinir hastalıkları ise fonksiyonel ve yapısal olmak üzere iki grupta değerlendirilir. Sinir hastalıkları doğuştan gelebildikleri gibi sonradan […]

Keşfet
EMOT Plus
Kas/Kas-Sinir Kavşağı/Çevresel Sinir Sistemi Hastalıkları
Görüşmeyi başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?