Kurumsal

Türkiye’nin İlk El Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Özel Dal Hastanesi

EMOT 1991 yılında sağlık çalışanlarının kurduğu,  10 yataklı küçük bir hastaneden bugün Türkiye’de ve dünyada bilinen bir referans  hastanesine dönüşmüştür. Logosu dünyaca ünlü sanatçı Abidin DİNO tarafından tasarlanan EMOT, 30 yıldır dal hastanesi olma özelliğini yitirmeden; ekip çalışması ve bilimselliği temel alan; saygın bir kurum olarak çalışmaktadır.

✦ EMOT MİSYONU

EMOT Kas-İskelet sistemi hastalıkları ve yaralanmalarının tanı ve tedavisini tek çatı altında çözmeyi misyon edinmiştir. Bilimsel araştırmalar ile sürekli meslek içi eğitim ve etik ilkeler EMOT’ un yol göstericisidir. İlk günden bu yana, felsefesinden taviz vermeden büyümeyi sürdüren EMOT, aynı zamanda daha sağlıklı bir toplum için geleceğin uzmanlarını yetiştirmek amacıyla, genç meslektaşlarına üst düzeyde Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi-Mikrocerrahi eğitimi vermektedir.

✦ EMOT VİZYONU

EMOT; hastalarını en kısa sürede fiziksel ve ruhsal iyilik hali ile topluma, ailesine ve üretime kazandırmak, hastanemizin sağlık eğitim merkezine dönüşmesi için güncel gelişmeler ışında ekip çalışması yapan çalışanlarımız ve değerli hastalarımızla katlanarak büyüme hedefindedir.

✦ DEĞERLER

  • İnsanı bütünüyle kabul etmek
  • Etik ilkelere bağlılıktan ödün vermemek
  • Hasta-Hastane ilişkisinin her aşamasında hasta odaklı olmak
  • Çalışan, hasta memnuniyeti ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak
  • Sürekli eğitim ve gelişim planlamaları yapmak
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında faaliyete devam etmek
  • Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket etmek
  • Hastalarımıza/hasta yakınlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, topluma, insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getiren bir kurum kültürü oluşturmak.

✦ ORGANİZASYON ŞEMASI

✦ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Kalite Yönetim Birimimiz ulusal ve uluslararası standartları esas alarak hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı olan hizmetlerimizin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir.
Kalite Yönetim Birimi olarak sorumluluklarımız;

* Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında çalışmaları yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,

* Bölüm hedeflerine ve göstergelere yönelik analiz sonuçlarını değerlendirmek,

* Öz değerlendirmeleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

* Öz değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirme planları yapmak ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

* Hasta Deneyim Anketlerini uygulanmasını sağlamak ve analizini yapmak,

* Çalışan Geri Bildirim Anketlerinin uygulanmasını sağlamak,

* Birim kalite sorumluları desteğiyle, uygunsuzlukların tespit edilip gerekli düzeltici-önleyici faaliyetlerinin başlatılmasını sağlamak,

* Saha gözlemleri yapmak,

* SKS kapsamında belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve komite işleyişinin takibini yapmak,

* Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,

* Dokümantasyon yönetiminin Sağlıkta Kalite Standartları’na (SKS) uygun işleyişini sağlamaktır.

Özel Emot Hastanesi’ nde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında faaliyet gösteren;

* Eğitim Komitesi,
* Tesis Güvenliği Komitesi,
* Enfeksiyon Kontrol Komitesi,
* Hasta Güvenliği Komitesi,
* İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu(Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi),
* Transfüzyon Komitesi,
* Klinik Kalite İyileştirme Komitesi,
* Nütrisyon Destek Ekibi,
* Bina Turu Ekibi,
* Hasta Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi,
* Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi,
* Mavi Kod Değerlendirme/Müdahale Ekibi,
* Beyaz Kod Değerlendirme/Müdahale Ekibi,
* Pembe Kod Değerlendirme/Müdahale Ekibi bulunmaktadır.
Komite ve ekipler aracılığıyla hastanede yürütülen kalite çalışmalarının takibi yapılmakta, oluşabilecek potansiyel riskler için tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

YouTube Kanalımız

Türkiye’nin İlk El ve Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Özel Dal Hastanesi EMOT

Keşfedin

Neden EMOT?

EMOT’a Güvenmeniz İçin 7 Neden

İşini iyi yapan uzman kadrosu ve teknolojik altyapısı ile güven ve mutluluk veren bir sağlık kuruluşu olan EMOT, yedi ilkesiyle fark yaratmaya devam ediyor.

 

1-EMOT, çağdaş bilimi ve aklı kendine yol gösterici seçmiştir.

2-EMOT, bilimsel üretim yapar ve bilgisini paylaşır.

3-EMOT, hasta haklarına saygıyı ilke edinmiştir.

4-EMOT, çalışanlarıyla geniş bir ailedir.

5-EMOT çalışanları, kendi alanlarında tam donanımlıdır.

6-EMOT, 24 saat 365 gün aynı kalitede sağlık hizmeti verir.

7-EMOT, tedavi sürecini tüm yönleriyle ve sonuna kadar özenle takip etmeyi ilke edinmiştir.

EMOT Neleri Tedavi Ediyor?

Kas İskelet Sistemini ilgilendiren tüm Ortopedi ve Travma hastalıklarının tanı ve tedavileri, ekip çalışması ile, tam donanımlı cihaz ve ekipmanlarla tek çatı altında yapılır.

Kas İskelet Sistemi Ekibinde;

 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları,

El ve Mikrocerrahi Yan Dal Uzmanları,

Radyoloji Uzmanı,

Fizik Tedavi Uzmanları,

Beyin Cerrahisi Uzmanı

Fizyoterapistler

yer almaktadır.

EMOT'UN TARİHÇESİ

EMOT’un ilk adımları 1986 yılında Dr. Arslan Bora, Dr. Sait Ada ve Fzt. Firdevs Kul tarafından kurulan El Cerrahisi merkezinde atılmıştır.

1986

Türkiye’nin İlk El Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Özel Dal Hastanesi

İzmir’de ilk replantasyon, 1986 yılında, Prof. Dr. Arslan Bora tarafından SSK Buca Eğitim hastanesinde yapıldı. El Cerrahisi grubu adı altında gerek Buca Eğitim, gerekse özel hastanelerde pek çok el cerrahisi – mikrocerrahi girişim ve rehabilitasyon gerçekleştirildi.
1991

Merkezin giderek artan hasta sayısı sonucu Amerika daki İndiana Hand Center benzeri bir yapılanma düşünülmüş ve 1991 yılında ortakların büyük özverisi ve emekleri EMOT İzmiri in Kahramanlar semtinde 10 yataklı bir hastane olarak açılmıştır.

1993 yılında Doç. Dr. İbrahim Kaplan ve Doç. Dr. Yalçın Ademoğlu ekibe katılarak hastanenin gücünü arttırdı.

1996 yılında EMOT 62 yataklı bir hastaneye dönüşmüştür.

1999

EMOT Büyüyor

1999 yılında ameliyathane ve yatak sayısı arttırıldı, hekim kadrosu güçlendirildi. Böylece fiziksel olarak da büyüyen EMOT, bölgenin önde gelen acil Mikrocerrahi ve Travmatoloji merkezine dönüştü. Elektif olgular ile yılda ortalama 3.000 ameliyat ve 10.000 poliklinik sayısına ulaştı. Bölgede ve ülkede en güvenilir kuruluş olma yolunda hızla ilerledi.
2022

EMOT’a EMOT Plus Hastanesi ilave olarak Kas İskelet Sistemi hastalıklarının tek çatı altında her yönü ile tanı ve tedavisini yapıldığı bir referans hastanesine dönüşmüştür.