Kurumsal

EMOT Plus, Kas ve İskelet Sisteminin tüm sorunlarını tek çatı altında çözmeyi hedefliyor.

EMOT Plus Hastanesi’nin serüveni, EMOT’un Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki öncü rolünü sürdürerek,  İzmir’de ilk defa Omurga Sağlığı Merkezi’ni kurmasıyla başladı.

Hastalarına sunduğu bütünsel tedavi seçeneklerini çoğaltmak isteyen EMOT, her zaman olduğu gibi ekip çalışması anlayışını önceleyerek, Ortopedi
ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon, Kas ve İskelet sistemi Radyolojisi, Diyet ve Beslenme
uzmanları ile birlikte özellikle bel ağrısı çeken hastalarının zaman ve maddi kayıplarını engellemeyi, onları kurumsal bir muhatap olarak karşılamayı amaçlamaktadır

✦ MİSYON

EMOT Plus Hastanesi’nin misyonu, El Mikrocerrahi ve Travmatoloji Hastanesi’nin otuz seneyi aşan hizmetinde Kas ve İskelet sistemi ile ona bağlantılı her dalda ileriye taşınmasına katkı sunmaktır. Bu Katkılar; “Omurga Sağlığı Merkezi” mizle omurga sorunu olan hastalara ekip hizmeti sunarak öncülük yapmak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında özel sektörde deneyim, mekân, teknoloji kullanımında öncü rolümüzü ileri taşımak, mikrocerrahi alanındaki hizmetlerini genişletmek amacıyla plastik ve rekonstrüktif alanda hizmet vermektir. Atakalp Kalp Hastanesi’nin hizmet vermiş olduğu tüm hastalarına sahip çıkarak, takip ve tedavilerine katkı sunmaya devam etmektir.

✦ VİZYON

Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji alanında öncü rolünü Omurga Sağlığı Merkezi’ ni kurmasıyla sürdürmektir. Omurga sorunu olan her hastaya yaklaşımımız; tek hekim yerine farklı dallardaki hekimlerden oluşan bir ekip anlayışıdır. Omurga Sağlığı Merkezi; Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Kas ve İskelet Sistemi Radyolojisi, Diyet ve Beslenme uzmanları ile hizmet vermektedir. İzmir’ de öncülüğünü yaptığımız Omurga Sağlığı Merkezi ekibimizle, hastaların maddi ve zaman kaybını azaltmayı, kurumsal muhatap bulmalarını amaçlıyoruz.

✦ DEĞERLER

İnsanı bütünüyle kabul etmek,

Etik ilkelere bağlılıktan ödün vermemek,

Hasta-Hastane ilişkisinin her aşamasında hasta odaklı olmak,

Çalışan, hasta memnuniyeti ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak,

Sürekli eğitim ve gelişim planlamaları yapmak,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında faaliyete devam etmek,

Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket etmek.

✦ ORGANİZASYON ŞEMASI

✦ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Kalite Yönetim Birimimiz ulusal ve uluslararası standartları esas alarak hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı olan hizmetlerimizin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir.
Kalite Yönetim Birimi olarak sorumluluklarımız;

* Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında çalışmaları yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,

* Bölüm hedeflerine ve göstergelere yönelik analiz sonuçlarını değerlendirmek,

* Öz değerlendirmeleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

* Öz değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirme planları yapmak ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

* Hasta Deneyim Anketlerini uygulanmasını sağlamak ve analizini yapmak,

* Çalışan Geri Bildirim Anketlerinin uygulanmasını sağlamak,

* Birim kalite sorumluları desteğiyle, uygunsuzlukların tespit edilip gerekli düzeltici-önleyici faaliyetlerinin başlatılmasını sağlamak,

* Saha gözlemleri yapmak,

* SKS kapsamında belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve komite işleyişinin takibini yapmak,

* Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,

* Dokümantasyon yönetiminin Sağlıkta Kalite Standartları’na (SKS) uygun işleyişini sağlamaktır.

Özel Emot Plus Hastanesi’ nde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında faaliyet gösteren;

* Eğitim Komitesi,
* Tesis Güvenliği Komitesi,
* Enfeksiyon Kontrol Komitesi,
* Hasta Güvenliği Komitesi,
* İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu(Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi),
* Transfüzyon Komitesi,
* Klinik Kalite İyileştirme Komitesi,
* Nütrisyon Destek Ekibi,
* Bina Turu Ekibi,
* Hasta Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi,
* Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi,
* Mavi Kod Değerlendirme/Müdahale Ekibi,
* Beyaz Kod Değerlendirme/Müdahale Ekibi,
* Pembe Kod Değerlendirme/Müdahale Ekibi bulunmaktadır.
Komite ve ekipler aracılığıyla hastanede yürütülen kalite çalışmalarının takibi yapılmakta, oluşabilecek potansiyel riskler için tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

Youtube Kanalı

Keşfedin
EMOT Plus'ın Tarihçesi
2021

EMOT, Kas ve İskelet Sisteminin tüm sorunlarını tek çatı altında çözme hedefini gerçekleştirmek ve hastalarına bilimsel, mekansal, teknolojik olarak daha uygun koşullarda hizmet verebilmek için genişleme kararı almıştır.

Bu karar doğrultusunda;
2006 yılında EMOT ile güçlerini birleştirmiş olan ATAKALP Hastanesi, 2021 yılında, tamamen yenilenmiş modern, yüksek teknolojili ve tam donanımlı hale getirilmiş ve EMOT Plus doğmuştur.