Motosiklet kazalarının yol açtığı yaralanmalardan; Brakial Pleksus Yaralanması

Brakial pleksus, kola giden sinirlerin oluşturduğu kompleks yapıya verilen tıbbi bir isimdir. Boyun bölgesinde her bir omur arasından çıkan sinir uçları, kola doğru ilerlerken bu yapıyı oluşturmaktadır. Omurilikten gelen bu sinirler; iletileri omuza, dirseğe, ele götürmektedir. Bu sayede hem kolumuzu oynatabiliriz, hem de elimize aldığımız şeyleri hissedebiliriz.

Genellikle sinirlerdeki hasar yüksekten düşmelerde, bir yere asılı kalma ya da boynumuzu yana doğru geren yaralanmalarda da görülebilmektedir. Bu şekildeki bir sinir yaralanması; gerilmeden tutun, sinirin kopmasına kadar değişik evrelerde ortaya çıkabilir. Bazen boyundan çıkan kök sinirlerin bir kısmı yaralanmamış olabilir. Bu yüzden bazı hastalarda kısmi hareket kayıpları görülür. Kolun tamamı felç olmaz. Bu yüzden kısmı hasarlar, aynı bölgede kırık varlığında gözden kaçırılabilmektedir.

Yaralanmanın hangi sinir köklerine hasar verdiği MRG ve EMG çekilerek anlaşılabilmektedir. Sadece EMG’nin 4 hafta sonra çekilmesinde yarar vardır.  Bu iki tetkik ile uzman doktorlar sinir yaralanmasının hangi bölgede olduğunu anlayabilir ve tedaviyi düzenlerler.

Brakial pleksus yaralanması, eğer siniri gerici olduysa, sinirler kopmadıysa geri dönücü bir iyileşme gösterebilir. Ancak sinir kopmaları, sinirlerin uç uca ya da araya sinir eklemesi ile onarılmasını gerektirebilir. Burada en ağır yaralanma olan, sinirlerin omurilikten çıkım noktasında kopması durumunda dahi, diğer sinirlerden transfer yapılıp iyileşme beklenebilir. Hatta karşı kola giden sinirlerden bile yararlanılıp sinir transferi yapılabilir.

Brakial pleksus yaralanması geçiren kişilerin, mikrocerrahi teknikleri bilen, bu konuda uzmanlaşmış el cerrahları tarafından ameliyat edilmeleri gerekmektedir. Yapılan girişimler sonrasında rehabilitasyon süresi uzundur. Kolun oynatılamaması nedeniyle hastanın psikolojik yardım alması gereklidir. Uzun sürebilecek tedavi sonrasında, dikilen sinirler iyileştikçe, kontrol edilemeyen bölümlere yeniden fonksiyon kazandırmak mümkündür.

Brakial pleksus yaralanmalarında sonuçlarının değişken olması, yaralanmanın sinirlere verdiği hasarla, hastanın yaşı ile ve sinirlerin durumu ile yakından ilişkilidir. Sonuçların uzman bir doktor tarafından hastaya aktarılmasında fayda vardır.

Motosikletinize binerken koruyucu elbisenizi ve kaskınızı takmayı unutmayınız.

Categories:

Posted by @emot