Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

  • İzmir Tevfik Fikret Lisesi 1982-1985
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1992
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilimdalı 1993-1997
  • Gazimedikal Görüntüleme Merkezi 1997-2001
  • Buca Devlet Hastanesi 2002-2004
  • ManisaDevlet Hastanesi 2004-2006
  • EMOT Hastanesi 2006-

Ulusal ve Uluslararası Dernek, Kuruluş Üyelikleri

  • Türk Radyoloji Derneği
  • Türk Manyetik Rezonans Derneği

Araştırmalar ve Yayınlar