Uzman Dr. İbrahim KIYICI
İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı

Çalıştığı ve Eğitim Aldığı Kurumlar

  • 1976 - 1982 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - İzmir
  • 1986 - 1990 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Uzmanlık) - İzmir
  • 1992 - 1994 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Romatoloji Yan Dal) - İzmir
  • 1994 - 2008 : Tepecik E.A. Hastanesi (Romatoloji Uzmanı) - İzmir
  • 2021 - : EMOT Hastanesi (İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı) - İzmir

Ulusal ve Uluslararası Dernek, Kuruluş Üyelikleri

  • TRD (Türk Romatoloji Derneği)

Araştırmalar ve Yayınlar