Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

EMOT Hastanesi'nde anestezi hekimleri, ameliyat öncesi hastayı muayene eder, ameliyata hazırlık için gerekli tetkik ve konsültasyonların tamamlanmasını sağlar. Ameliyat sırasında hastanın yaşamsal fonksiyonlarını sürekli izler ve o hasta için uygun olan sınırlarda tutmaya çalışırlar. Ameliyat sonrası hastaların genel durumunu, laboratuvar tetkiklerini, beslenme yeterliliğini takip eder, serviste geçirdikleri dönemde olası sorunlara çözüm üretirler.

EL CERRAHİSİ UYGULANACAK HASTALARDA ANESTEZİ

“El cerrahisi” ameliyatı geçirecek hastalarda uygulanabilecek bir çok anestezi şekli vardır. Ameliyatın büyüklüğü, süresi, hastanın genel sağlık durumu, hasta-cerrah-anestezist üçlüsünün tercihleri de göz önünde bulundurularak, lokal, genel ve bölgesel anestezi seçeneklerinden biri veya kombinasyonları uygulanır.

Lokal Anestezi

Lokal Anestezi tipik olarak küçük bir bölgeye (tırnak batması vb.) ya da sadece cerrahi alana (tetkik parmak, küçük yüzeyel kitle çıkartılması vb.) ağrı duyusunu ortadan kaldıracak lokal anestezik madde enjeksiyonudur.

Genel Anestezi

Hastanın ameliyat sırasında tamamen uyutulduğu tekniktir. Anestezi ekibimiz tarafından, özellikle üst uzvu ilgilendiren ameliyatlar sonrası hastaları rahatsız eden ağrının giderilmesi üzerinde etkisi ve katkısı olmaması nedeniyle, tek başına uygulanması tercih edilmemektedir.

Rejyonel (Bölgesel) Anestezi (Sinir Blokları)

Özel bir iğne yardımıyla sinirlere yakın bölgelere lokal anestezik madde enjeksiyonu ile vücudun belirli kısımlarının uyuşturulmasıdır. Sinir blokları aşağıda detaylandırılmıştır.

Aksiller Blok

Brakiyal pleksus, boyun omurlarımızdan çıkan sinir köklerinin oluşturduğu birbiriyle ilişkili sinir ağı sistemidir. Genellikle dirsek, ön kol, el bileği, el cerrahisi için iyi bir anestezi sağlar.

Interskalen Blok

Genellikle bu tip bölgesel anestezi tüm üst uzuvlarımız için özellikle de omuz cerrahisi uygulamalarında iyi bir anestezi sağlar. Ağrı duyusunu ortadan kaldıracak lokal anestezik maddenin köprücük kemiği (klavikula) üstündeki alanda skalen grup olarak adlandırılan adelelerin arasından brakiyal pleksusa uygulanmasıdır.

Infraklavikuler Blok

El, el bileği, ön kol ve dirsek için yapılacak cerrahilerde iyi bir anestezi sağlar. Ağrı duyusunu ortadan kaldıracak lokal anestezik maddenin köprücük kemiğinin (klavikula) altındaki alandan brakiyal pleksusa uygulamasıdır.

Bier Blok (Riva)

Karpal tünel cerrahisi gibi uygulamalarda kullanışlıdır. Anestezi ekibimiz tarafından ameliyat sonrası ağrılara katkısı olmaması, yeterli hasta konforu sağlayamaması nedeniyle tercih edilmemektedir.

Dirsek Önü ve El Bileği Blokları

El parmaklarının turnike gerektirmeyen cerrahisinde kullanılır. Lokal anestezik ilaçların dirsek önü bölgeden (median ve radyal sinirler için) veya el bileği düzeyinden (median ve ulnar sinirler için) sinirlerin yakınına enjekte edilmesidir.

Rejyonel Anestezi
Rejyonel (Bölgesel) Anestezinin Kanıtlanmış Avantajları

Bölgesel anestezi uygulamasıyla vücudunuzun sadece bir kısmının uyuşturulmasının bazı cerrahi uygulamalarda aşağıdaki gibi avantajları kanıtlanmıştır.

  • Kan pıhtı oluşumunu ve kan kaybını azaltır.
  • Daha az bulantıya sebep olur./li>
  • Hızlı derlenme sağlar.
  • Dağa az uyuşturucu ilaç kullanımı söz konusudur.
  • Ameliyat sonrası ağrı giderilme kalitesi yüksek olabilmektedir.